Народни посланик Мирко Совиљ Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирко Совиљ, Клуб посланика ДНС, поставио је на Деветнаестој сједници, одржаној 25. новембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Да ли је закључена концесија за експлоатацију минералне воде у Љешљанима код Новог Града? Какав је план и програм развоја комплекса Љешљани и какав статус, с обзиром на, наводно извршену приватизацију?

ОДГОВОР:

Број: 05.04/011-255-1/21

Датум: 02.12.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирко Совиљ (Клуб посланика ДНС) поставио је на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25.11.2021. године, сљедеће питање:

„Да ли је закључена концесија за експлоатацију минералне воде у Љешљанима код Новог Града? Какав је план и програм развоја комплекса Љешљани и какав статус, с обзиром на, наводно извршену приватизацију­?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18, као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Министарство енергетике и рударства даје сљедећи

ОДГОВОР

Влада Републике Српске, као концендент, није закључила Уговор о концесији за експлоатацију минералне воде у Љешљанима код Новог Града. У овом тренутку не постоји ни иницијатива за додјелу предметне концесије. Да би се приступило закључењу Уговора о концесији потребно је претходно извршити детаљна геолошка истраживања минералне воде, израдити Елаборат о резервама минералне воде, добити Рјешење надлежног министарства којим се овјеравају резерве минералне воде, а затим покренути поступак додјеле концесије. Сам комплекс Љешљани за Владу Републике Српске је интересантан због више аспеката. Један аспект је експлоатација минералне воде, други аспект је евентуална изградња бање и трећи аспект је туристички развој овог комплекса.

                                                                                                       

                                                                                                                                      

                                                                    МИНИСТАР

                                                                                 Петар Ђокић

 

 

 

 

 

25.11.2021

Име посланика:

Сазив: 
10