Народни посланик Мирко Совиљ Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирко Совиљ, Клуб посланика ДНС, поставио је на Двадесетој сједници, одржаној 8. фебруара 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               Да ли је чл. 94. а Закона о безбједности саобраћаја у ствари прописан монопол АМС- Републике Српске за уклањање оштећених и возила у квару са јавних путева и јавних површина? Каква је могућност да се омогући и шлеп службама у приватном сектору који су уложили средства у опрему, уредно регистровани и измирују обавезе?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-401/22

Датум: 18.02.2022. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Мирко Совиљ на Двадесетој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 08. фебруара 2022. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 

„Да ли је чл. 94а. Закона о безбједности саобраћаја у ствари прописан монопол АМС-Републике Српске за уклањање оштећених возила у квару са јавних путева и јавних површина? Каква је могућност да се омогући и шлеп службама у приватном сектору који су уложили средства у опрему, уредно регистровани и измирују обавезе?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), дајемо сљедећи:

 

ОДГОВОР

 

Закон о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске усвојен је на 19. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/21). Чланом 94а. Закона је прописано да моторно возило које је након саобраћајне незгоде онеспособљено за даљње самостално кретање на путу, као и возило у квару, са јавних путева и других јавних површина уклања Ауто-мото савез Републике Српске (у даљем тексту: АМС РС), а у складу са прописом којим се уређују овлашћења АМС РС.

Република Српска се, пратећи земље у региону и Европи, опредијелила да пружање помоћи на путу уреди законом и да увијек има институцију обавезну да ослободи пут за несметано одвијање саобраћаја. Грађани приликом регистрације друмских моторних возила и прикључних возила плаћају накнаду за обављање овлашћења Ауто-мото савеза Републике Српске, а АМС РС је обавезан да бесплатно превезе возило оштећено у саобраћајној незгоди на територији Републике Српске и БиХ, као и путника, до жељене дестинације у БиХ, једном годишње. Послије обављеног бесплатног превоза возила у квару до најближе безбједне локације за све учеснике у саобраћају, корисник возила има право да самостално изабере даљи начин превоза возила до жељене локације, односно да изабере њему најповољнијег превозника или било којег привредног субјекта који се бави пословима превоза возила. Измјене и допуне Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске имају за циљ повећање безбједности саобраћаја, убрзање протока саобраћаја и пружање помоћи свим учесницима у саобраћају на путевима Републике Српске. Усвојена рјешења су усаглашена са чланом 161. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и Законом о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске. АМС РС има развијену мрежу спољних сарадника, те сви привредници, који испуњавају одређене услове, а заинтересовани су за сарадњу, имају могућност потписивања уговора о сарадњи са АМС РС.

Дакле, у случају саобраћајне незгоде или квара на јавном путу АМС РС је обавезан да уклони возило са јавног пута бесплатно до најближе безбједне локације (до најближег паркинга, сервиса, ауто-мото друштва или слично). Након тога, корисник возила има право да самостално изабере даљи начин превоза возила до жељене локације што подразумијева и ангажовање самосталних предузетника или правних лица регистрованих за обављање предметне дјелатности. Циљ ове мјере јесте да се системски уреди пружање помоћи на путу, како би се што прије успоставила нормализација саобраћајних токова и омогућило нормално одвијање саобраћаја са једне стране, а са друге стране смањили трошкови за грађане (јер се приликом регистрације друмских моторних возила и прикључних возила плаћају накнаду за обављање овлашћења АМС РС).  

 

 

С поштовањем,                 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                       Недељко Ћорић

 

08.02.2022

Име посланика:

Сазив: 
10