Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП поставио је на Петој сједници одржаној 16. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Зашто је Министарство здравља и социјалне заштите приликом издавања дозволе за рад ЗУ ''Неовита'' Пале занемарило, односно није испоштовало одчуку Уставног суда РС којом се утврђује да члан 141 став 1 Закона о ПИО није у сагласности са Уставом РС?

Молим Вас да ми наведете разлоге због којих ова здравствена установа није добила дозволу за рад?

ОДГОВОР:

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирослав Брчкало је на 5. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15. и 16. јула 2015.год. поставио сљедеће посланичко питање:

„Зашто је Министарство здравља и социјалне заштите приликом издавања дозволе за рад ЗУ „НЕО ВИТА“ Пале занемарило, односно није испоштовало одлуку Уставног суда РС, којом се утврђује да члан 141. став 1. Закона о ПИО није у сагласности са Уставом РС?

Молим Вас да ми наведете разлоге због којих ова здравствена установа није добила дозволу за рад?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

ЗУ Болница из хируршких области „НЕО ВИТА“ Пале (у даљем тексту: Болница) неиспуњава услове у погледу кадра за рад. Из тог разлога, Министарство здравља и социјалне заштите  Болници није  издало рјешење о испуњавању услова у погледу кадра, простора и опреме, а у складу са чланом 45. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15) (у даљем тексту: Закон).  Одлука Уставног суда Републике Српске, која је донесена на сједници одржаној 30.10.2013.год., а којом је утврђено да је члан 141. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске, број 131/11 није у сагласности са Уставом Републике Српске се не може примјенити у конкретном случају.

Такође,  Болница  није регистровала болничку апотеку у складу са чланом 12. Закона о апотекарској дјелатности  („Службени гласник Републике Српске“, бр. 119/08, 1/12 и 33/14) и одредбама Правилника о општим и посебним условима у погледу кадра, простора и опреме за промет на мало у апотеци („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/10, 47/12 и 46/14),  те  извршила сертификацију здравствене установе у складу са Законом.

С поштовањем,

                                                                                                                МИНИСТАР

                                                                                                    Драган Богданић, др мед.

 

 

 

 

16.07.2015
Сазив: 
9