Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Почетком августа прошле године, купљена је имовина некадашње ___ са Пала, Фомос ''Коран'' Пале, њу је купио турски инвеститор са македонским пасошем Идриз Фатим Саким, након 36 година, десила се промјена имена Лив са Мос, у саставу капитал групе из Турске, именован је директор и обећано је покретање производње, министар је био присутан тада у кругу фабрике ''Фамос''. Моје питање гласи:

Да ли је испоштован уговор у износу од 2 милиона и 800 хиљада КМ, да ли је уплаћена прва транша од 200 хиљада КМ, у року од 45 дана од потписивања уговора? Који је тренутни статус новоформиране фирме, да ли има број запослених, колики је, и када ће бити покренута производња?

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-76-1/17

Датум: 20.02.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП је на Шеснаестој сједници одржаној  7. фебруара 2017. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„Почетком августа прошле године, купљена је имовина некадашње__ са Пала, Фамос „Коран“ Пале, њу је купио турски инвеститор са македонским пасошом Идриз Фатим Саким, након 36 година, десила се промјена имена Лив са Мос, у саставу капитал групе из Турске, именован је директор и обећано је покретање производње, министар је био присутан тада у кругу фабрике „Фамос“. Моје питање гласи:

Да ли је испоштован уговор у износу од 2 милиона и 800 хиљада КМ, да ли је уплаћена прва транша од 200 хиљада КМ, у року од 45 дана од потписивања уговора?

Који је тренутни статус новоформиране фирме, да ли има број запослених, колики је, и када ће бити покренута производња?

У складу са чланом 82. Пословника Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11)  дајемо сљедећи одговор:

Стечајни поступак у привредном друштву Фамос „Коран“ Пале отворен је 31.12.2007. године. Као што је познато, вођење стечајног поступка је у надлежности окружних привредних судова и органа стечајног дужника (стечајног управника, скупштине повјерилаца и одбора повјерилаца).

С тим у вези, Министарство индустрије, енергетике и рударства  није надлежно за провођење стечајног поступка, али је наравно заинтересовано за покретање производног процеса у друштву што је најављено од стране инвеститора из Турске ( Capital Group).

Везано за тренутно стање и испуњеност обавеза које је овај инвеститор преузео затражена је информација од стечајног управника .    

На основу информације добијене од стране стечајног управника, купац имовине привредног друштва Фамос „Коран“ Пале-у стечају није испоштовао уговорене рокове везано за уплату прве транше у износу од 200.000,00 КМ, коју је био обавезан да плати у року од 45 дана од  дана потписивања купопродајног уговора.

Као разлог за неизвршење обавеза купац је навео  ванредно стање у Турској, пооштрене услове трансфера средстава из Турске, гаранције за намјенско трошење средстава и политику подстицаја.

Према регистру пословних субјеката који се води код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге господин Идриз Фатим Саким је основао привредно друштво ИФСФА-МОС д.о.о. Пале са претежном дијелатности производња моторних возила.

С обзиром да нису испуњене уговорне обавезе купца, новоформирано друштво ИФСФА- МОС д.о.о. Пале није покренуло производњу.

За детаљније информације о провођењу стечајног поступка над Фамос „Коран“ Пале и активностима око продаје имовине друштва упућујемо Вас да се обратите надлежном суду, односно стечајном судији и управнику који воде стечајни поступак.

             

                                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                                                       Петар Ђокић

 

07.02.2017
Сазив: 
9