Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Да ли је и коме продат дио имовине РАОП-а? Ко има право да продаје ову имовину и да ли постоји сагласности Министарства финансија или је ријеч о новом кривичном дјелу?

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-389/17

Датум: 25.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП је на Двадесетој сједници одржаној  18. јула 2017. године поставио  сљедеће посланичко питање:

„Да ли је и коме продат дио имовине РАОП-а? Ко има право да продаје ову имовину и да ли постоји сагласност Министарства финансија или је ријеч о новом кривичном дијелу?

У складу са чланом 82. Пословника Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11)  дајемо сљедећи:

                                                                 ОДГОВОР:

Непокретна имовина привредног друштва Расклопна опрема а.д. Источно Сарајево је продата кроз извршни поступак који је вођен пред Основним судом Соколац. Комплетну непокретну имовину друштва дана 29.08.2013. године купило је привредно друштво „Електроинжињеринг“ д.о.о. Бања Лука, чији су оснивачи двије руске компаније.

Продаја покретне имовине друштва је вршена путем усменог јавног надметања у складу са Законом о пореском поступку. С обзиром да продаја покретне имовине друштва путем лицитације није успјела, Пореска управа је упутила приједлог за пренос исте у својину Републике Српске, што је Влада Републике Српске одлуком број: 04/1-012-2-1925/13 од 12.09.2013. године  прихватила.

Привредно друштво „Електроинжињеринг“ д.о.о. Бања Лука је на купљеној непокретној имовини Расклопне опреме а.д. Источно Сарајево основало, у априлу 2014. године, привредно друштво „Е“ Електроенергетска опрема д.о.о Источно Сарајево са намјером наставка производње.

У том циљу Влада Републике Српске је Закључком број: 04/1-012-2-2654/13 од 18.12.2013.године  задужила Пореску управу Републике Српске да покретну имовину уступи на коришћење предузећу „Електроинжињеринг“ д.о.о. Бања Лука.

Новоформирано привредно друштво „Е“ Електроенергетска опрема д.о.о. Источно Сарајево је у 2014. години   обновило производњу мјерних трасформатора, запошљавало 96 радника и пословало  позитивно. У другој половини 2015. године друштво није било у могућности обезбједити нове уговоре и дошло је до прекида производње и отпуштања радника.

Министарство индустрије, енергетике и рударства нема сазнања о било каквој даљој продаји   имовине бившег привредног друштва Расклопна опрема а.д. Источно Сарајево.

С поштовањем,

                                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                                                       Петар Ђокић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2017
Сазив: 
9