Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству породице, омладине и спорта

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Да ли ће и када Влада Републике Српске донијети конкретну одлуку о финансијској помоћи за одржавање европског зимског фестивала  младих ЕУФ 2019. који заједнички организују Град Источно Сарајево и Град Сарајево?

Наиме, ради се о захтјеву  Града Источно Сарајево да се помогне тзв. организациони буџет и одлуку о преузимању обавеза из тзв.  инфраструктурног буџета. Не треба посебно напомињати колико је ово значајно и за развој спорта и туризма комплетне Републике Српске а посебно Града Источно Сарајево.

ОДГОВОР:

Број: 20.01/011-305/17

Датум: 29.08.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП-а, поставио је на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. јуна 2017. године, сљедеће посланичко питање:

 „Да ли ће и када Влада Републике Српске донијети конкретну одлуку о финансијској помоћи за одржавање Европског фестивала младих EYOF 2019. који заједнички организују Град Источно Сарајево и Град Сарајево?

Наиме, ради се о захтјеву Града Источно Сарајево да се помогне тзв. Организациони буџет и Одлуку о преузимању обавеза тзв. Инфраструктурног буџета. Не треба посебно напомињати колико је ово значајно и за развој спорта и развој туризма комплетне Републике Српске, а посебно Града Источно Сарајево.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Министарство породице, омладине и спорта ће у најскоријем периоду, а најдаље до краја 2017. године информисати Владу Републике Српске о свим битним чињеницама које се односе на организацију Европског олимпијског фестивала младих EYOF 2019. Министарство породице, омладине и спорта је има одређене захтјеве према Организационом одбору и предузећу Д.О.О. EYOF 2019. који се односе на нелогичности финансијских захтјева, расподјелу борилишта, успостављање кадровске и стручно-косултантске структуре, те на позиционирање смјештајних капацитета у Републици Српској, односно у Федерацији БиХ. Овим се тражи паритетно и видљиво учешће Републике Српске у свим сегментима, а од односа Организационог одбора према овим захтјевима предпостављамо зависиће и коначан став Владе Републике Српске по питању организације EYOF 2019. године.

                                                                                                   

                                       М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                         Др Јасмина Давидовић

Достављено:

  1. Именованом,
  2. a/a

 

Прилог:

  • 1 (један) примјерак у латиничној и 2 (два) у ћириличној верзији
  • електронска верзија – CD (Word 2003)

 

 

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9