Народни посланик Михнет Окић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Михнет Окић, Клуб посланика Коалиције Домовина поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Каква је судбина буџетом предвиђених средстава за отпремнине по члану 152. Закона о раду за евидентиране у бази података, њих око 60.000?

Каква је динамика исплате према списковима из јула и августа 2011. године и колико је исплаћено у овој години, а и раније?

Волио бих да то буде списак  свих корисника евидентираних и оних којим је исплаћено и да то буде наведено.

ОДГОВОР:

Број: 04.2-011-476/16

Бања Лука, 19.12.2016.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Михнет Окић, Клуб посланика Коалиције Домовина  је  на Петнаестој  сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  06. децембра  2016.године поставио  следеће посланичко питање:

  • Каква је судбина буџетом предвиђених средстава за отпремнине по чл.152 Закона о раду за евидентиране у бази података , њих око 60.000?
  • Каква је динамика исплате према списковима из јула и аугуста 2011.год.и колико је исплаћено у овој години, а и раније ?
  • Волио бих да то буде списак свих корисника евидентираних и оних којима је то исплаћено и да то буде наведено.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

У Буџету Републике Српске се редовно (сваке године) обезбјеђују средства за исплату предметних отпремнина, а ово министарство врши исплату према редосљеду доношења рјешења. Због великог броја приспјелих захтјева (цца 60.000) и износа средстава која се на годишњем нивоу обезбјеђују у Буџету Републике, ово министарство није у могућности да све захтјеве ријеши и исплати одмах по доношењу рјешења. Детаљне податке по овом питању ово министарство је већ дало у одговору на исто посланичко питање постављено на десетој сједници Народне скупштине, због чега упућујемо на тада дати одговор, број: 16-011-10/16 од 17.03.2016.године.

Што се тиче рјешења које је Комисија донијела у мјесецу јулу и аугусту 2011. године, та иста рјешења налазе се на списку за исплату за септембар 2015. и  децембар 2015. године за 763 корисника у износу од 1.502.072,83 КМ, а који спискови су у фази реализације (због недостатка новчаних средстава још нису реализовани, али се реализација очекује у скорије вријеме)

У 2016. години исплаћена  су  два списка из 2014. године за 434 корисника у износу од 864.478,46 КМ, тако да је до  16.12.2016. године исплаћена  отпремнина за 7678 корисника.

Везано за спискове свих подносилаца захтјева и корисника евидентираних у бази података у  периоду  од 2003. године до 31.12.2015. године, до сада је донесено 17605 рјешења за исплату отпремнина, а до 16.12.2016.године по рјешењима је исплаћено 7678  корисника у износу од 14.211.662,06 КМ.

Наведени спискови се не могу доставити уз овај одговор како из практичних разлога, јер се ради  о  списку од око 1000 страница,  тако и због заштите личних података корисника.

С поштовањем,

                                                                                                                       М И Н И С Т А Р                                                                                

                                                                                                                  Миленко Савановић

 

 

 

06.12.2016

Име посланика:

Сазив: 
9