Народни посланик Момчило Антонић Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Момчило Антонић, Клуб посланика СНСД, поставио је на Десетој сједници одржаној 16. јуна 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ           

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

У претходном периоду  свједоци смо да су издвојена значајна финансијска средства у туризам широм Републике Српске али имам осјећај да је ту на неки начин запостављена Бањалука.

Међутим, у октобру 2019. године Олимпијски центар Јахорина најавио је  да ће ићи у изградњу локалних скијалишта ван Олимпијског центра, конкретно Игришта у Власеници и Мањача у Бањалуци.

Да ли су ти  планови промијењени, кад се могу очекивати конкретни кораци?

ОДГОВОР:

Број: 14.07-011-172/20

Датум: 26.06.2020. године

 

НАРОДНА  СКУПШТИНА  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

 

               "Народни посланик Момчило Антонић, Клуп посланика СНСД, на Десетој сједници одржаној 16. јуна 2020. године поставио је сљедеће посланичко питање:

               "У претходном периоду свједоци смо да су издвојена значајна финансијска средства у туризам широм Републике Српске, али имам осјећај да је ту на неки начин запостављена Бања Лука.        Међутим, у октобру 2019. године, Олимпијски центар Јахорина најавио је да ће ићи у изградњу локалних скијалишта ван олимпијског центра, конкретно "Игришта" у Власеници и "Мањача" у Бањалуци.Да ли су ти планови промијењени, када се могу очекивати конкретни кораци?". 

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник  Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

               Туристичко - рекреативни центар "Мањача"  препознат је као подручје које у будућности може да буде један од  водећих носилаца туристичке понуде, како Града Бања Луке, тако и цјелокупне регије. Финансијска подршка Министарства трговине и туризма Републике Српске није изостала у протеклом периоду за туристички развој овог подручја, те је Министарство у оквиру расположивих средстава за развој туризма финансирало реализацију пројекта  Градске развојне агенције „Цидеа“ Бања Лука, под називом „Туристички комплекс Мањача“. С обзиром на неспорне туристичке капацитете Мањаче за развој различитих видова туризма, у наредном периоду у координацији са а.д. ОЦ "Јахорина", Пале анализираће се могућности за развој зимског туризма на поменутом локалитету.

               У вези питања ревитализације скијалишта "Игришта", информишемо Вас да је на 76.  сједници Владе Републике Српске од 18.06.2020. године донијета Одлука о оснивању права стварне службености на земљишту у власништву Републике Српске на подручју општина Власеница и Хан Пијесак у корист а.д. ОЦ Јахорина, Пале. Као што Вам је познато,  тренутно а.д. ОЦ "Јахорина", Пале управља скијалиштем на Јахорини  у обухвату "Регулационог плана дијела посебног подручја Јахорина", а предметном одлуком проширене су ингеренције Друштва по питању организације послова на имовини Републике Српске на којој је у претходном периоду било организовано скијалиште  којим је управљало бивше јавно предузеће а.д. "Игриште", Власеница.  Предметном одлуком успоставља се правни основ   а.д ОЦ "Јахорина", Пале за кориштење непокретности у власништву Републике Српске у циљу проширења ингеренција Друштва по питању управљања скијалиштима у Републици Српској.

               Право службености на непокретностима у власништву Републике Српске  оснива се ради реконструкције постојећих инфраструктурних објеката на скијалишту "Игришта" и изградњу нових, као што су:  шестосједна жичара, покретна трака, тјубинг, ски стазе, систем вјештачког оснежавања са водоакумулацијом, освјетљење, паркинг, љетњи забавни садржаји, техничка база, амбуланта, комунална инфраструктура, остала инфраструктура за потребе скијалишта, као и остали пратећи објекти и садржаји за потребе уређења и одржавања скијалишта. Реализација инвестиционог пројекта а.д. ОЦ "Јахорина", Пале на подручју "Игришта" је од значаја за регионални економски развој Републике Српске. Поновним стављањем у функцију скијалишта "Игришта", повећаће се продуктивност пословних субјеката у области туризма, трговине, угоститељства и осталих услуга, на подручју општина Власеница и Хан Пијесак, а и шире, на подручју источног дијела Републике Српске.

              

               С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                             М И Н И С Т А Р

1.Наслову

2.Евиденцији                                                                                   Сузана Гашић, дипл.правник

3.а/а

 

 

 

 

 

16.06.2020

Име посланика:

Сазив: 
10