Народни посланик Наде Планинчевић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Обзиром да је прије неколико мјесеци актуелизован  проблем  опстанка породилишта у Дервенти и Прњавору, конкретно питање, министре, односи се на досадашњe обезбјеђивање техничких и медицинских, кадровских и других услова за даљи несметан рад породилишта у Дервенти и Прњавору.

Шта је то до сад урађено и шта можемо очекивати да ће бити урађено наредних мјесеци како би ова два породилишта несметано функционисала убудуће у Дервенти и Прњавору?

Ја вас молим да детаљан одговор доставите у писменој форми.

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-256/17

Бања Лука,07.07.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

КЛУБ ПОСЛАНИКА СДС-СРС РС

н/р: Наде Планинчевић, народни посланик

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Наде Планинчевић је на 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25.; 26. и 27. априла 2017. године поставио сљедеће посланичко питање:

  • Обзиром да је прије неколико мјесеци актуелизован проблем опстанка породилишта у Дервенти и Прњавору, конкретно питање, министре, односи се на досадашње обезбјеђивање техничких и медицинских, кадровских и других услова задаљи несметан рад породилишта у Дервенти и Прњавору. Шта је то до сад урађено и шта можемо очекивати да ће бити урађено наредних мјесеци како би ова два породилишта несметано функционисала убудуће у Дервенти и Прњавору?

У складу са чланом 82 Пословника Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске" број 106/09 и 44/15) и члана 82. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12, 15/16 и 57/16), министар здравља и социјалне заштите Републике Српске (у даљем тексту: министар) је донио рјешење број: 11/03-052-118/16, којим је дана 28.11.2016. године именовао Комисију за стручни надзор. У складу са рјешењем министра, Комисија је била дужна да изврши ванредни стручни надзор у породилиштима у Републици Српској, у погледу простора, кадра и опреме породилишта и постојању процедуралних и законских предпоставки за рад породилишта.

Сходно обављеном стручном надзору, Комисија је припремила извјештај о утврђеном стању и предложила мјере које треба предузети у циљу отклањања уочених неправилности.

ЈЗУ Дом здравља Прњавор и ЈЗУ Дом здравља Дервента треба да поступе према Рјешењу Министарства здравља и социјалне заштите  број : 11/04-052-25-1/17 (ЈЗУ Дом здравља Прњавор) односно број 11/04-052-25/17 (ЈЗУ Дом здравља Дервента), од 07.07.2017. године.

 

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                                      МИНИСТАР

Доставити:                                                                                                                 Драган Богданић, др мед.

 

  1. Генералном секретаријату

 Владе Републике Српске,

  1. а/а

 

 

25.04.2017
Сазив: 
9