Народни посланик Наде Планинчевић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петој сједници одржаној  9. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

У прилогу достављам посланичко питање, у име радника Фабрике цијеви Унис Дервента.

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-268/15

Датум: 30.09.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

Народни посланик Наде Планинчевић (Клуб посланика СДС-СРС РС), поставио је у име радника Унис „Фабрика цијеви“ а.д.  Дервента на 5. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 09. септембра 2015. године,  сљедеће посланичко питање: ″Питамо вас, ко има надлежност и коме се требамо  обратити, којим путем да идемо у   рјешавању својих законских права, и то:

 • Нису нам уплаћени доприноси 7 до 8 година (ускраћено нам је здравствено, социјално и пензионо).
 • Да ли су наша елементарна људска и грађанска права угрожена?
 • Дугује нам се око 17 личних доходака.
 • Зашто Пореска управа не реагује, или нека друга законодавна институција?
 • Питамо вас, јер дјелатност фирме је из вашег ресорног оквира.

Реците нам које су то законске институције РС које могу ријешити наше проблеме?

       Напомињемо да је фирма у тоталној агонији и то:

 • Рачуни фирме су блокирани
 • Већ двије године фирма не ради тј. производња је угашена и радници су послати кућама.
 • Људи који су остварили право на пензију, живе од данас до сутра, обесцијењени, преварени, а нажалост неки су нас напустили (преминули).
 • Фирма има више стотина хиљада КМ дуга за електричну енергију.
 • Фирма је искључена са градског водовода у Дервенти ( нема питке воде).
 • Сва имовина фирме је под хипотеком (све машине и основна средства по производним погонима су пописана, односно имају наљепнице о запљени надлежних судова РС).
 • Сва транспортна средства тј. камиони са шлепама ( осам комада) су одузети од стране Нове банке, а све по основу дуга, тако да фирма не посједује средства за транспорт.
 • Неки од радника имају извршне пресуде о преузимању одређених средстава       (имовина фирме), а све по основу законске пресуде о намирењу својих потраживања.
 • Постоји више судских тужби и пресуда у корист разних добављача који су пословали са фирмом, па су морали своја потраживања тражити законским путем.
 • Фирма је један од највећих дужника према Бобар банци ( ради се о вишемилионском износу, што је један од разлога пропасти наведене банке, а јавност је већ упозната о томе).
 • Да не помињемо да је фирма Унис повукла у амбис и Извозно кредитну агенцију (ИГА) БиХ, о чему је јавност преко средстава информисања већ чула.
 • Такође вишемилионски дугови према Хипо банци, Инвестиционо развојној банци и Балкан инвестмент банци.

         Ко треба да реагује?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

    ОДГОВОР

Право радника на плату и друга примања по основу рада, радници остварују у складу са колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду између радника и послодавца. Дакле, исплата плата и уплата пореза и доприноса  је обавеза послодавца, у овом случају привредног друштва Унис Фабрика цијеви а.д. Дервента.

У случају да послодавац не исплаћује плате и не уплаћује порезе и доприносе и поред  захтјева радника, остаје  могућност да радници своја права траже путем надлежног суда.

За рјешавање проблема у пословању друштва које сте навели  (блокирани рачуни, дугови према добављачима, хипотеке на имовини, извршни поступци који су току и др.) су одговорни органи привредног друштва који требају да пронађу и предложе власницима друштва  адекватна рјешења.

Влада Републике Српске нема надлежности ни права за руковођење и управљање привредним друштвом, с обзиром да је исто у приватном власништву, али подржаће све активности које  предложе органи друштва у циљу покретања и одржања производње, а који су  у складу са позитивним законским прописима. 

 

                                                                                                                         МИНИСТАР

                                                                                                                        Петар Ђокић

 

 

 

09.09.2015

Име посланика:

Сазив: 
9