Народни посланик Наде Планинчевић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 8. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Трошкови превоза за основно образовање нису исплаћени за пет мјесеци, због чега касни исплата, када се може очекивати исплата трошкова превоза за наведени период?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-303/15

Датум:  20.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Нада Планинчевић на 6. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06, 07. и 08. октобра 2015. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Трошкови превоза за основно образовање нису исплаћени за пет мјесеци, због чега касни исплата, када се може очекивати исплата трошкова превоза за наведени период?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство просвјете и културе Републике Српске исплаћује трошкове превоза радницима основних школа са буџетске ставке Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених (конто 411200). Трошкови се исплаћују у складу са расположивим буџетским средствима. Будући да Министарство финансија буџетом за 2015. годину није одобрило средства на наведеној буџетској ставци у потребном износу да би се измириле годишње обавезе по питању превоза радника, дошло је до проблема у исплати истих. С обзиром да је у процедури доношење ребаланса буџета Републике Српске за 2015. годину, те да смо потраживали потребни износ који недостаје за плаћање заосталих обавеза према радницима, очекује се рјешавање овог проблема у наредном периоду.

 

С поштовањем,

 

                МИНИСТАР

         др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

 

08.10.2015
Сазив: 
9