Народни посланик Наде Планинчевић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Да ли сте упознати у колико школа 2016. године немамо обезбјеђену питку воду? Даље, да ли имате податке у колико школа је 2016. године  искључивана и техничка вода по основу неплаћених рачуна због дуговања Министарства просвјете? Даље, да ли сте информисани о нивоу обезбјеђености адекватним санитарним и осталим материјалима за одржавање  хигијене у основним и средњим школама и да одговорите на питање колики је тренутни дуг  према добављачима Министарства просвјете по овом основу?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-384/16

Датум:  07.11.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Нада Планинчевић на 14. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11, 12. и 13. октобра 2016. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Да ли сте упознати у колико школа 2016. године немамо обезбјеђену питку воду? Даље, да ли имате податке у колико школа је 2016. године искључивана и техничка вода по основу неплаћених рачуна због дуговања Министарства просвјете? Даље, да ли сте информисани о нивоу обезбјеђености адекватним санитарним и осталим материјалима за одржавање хигијене у основним и средњим школама и да одговорите на питање колико је тренутни дуг према добављачима Министарства просвјете по овом основу?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У 2016. години, према подацима са којима располаже Министарство просвјете и културе Републике Српске, питка вода није обезбијеђена у 30 централних школских објеката. Углавном је ријеч о објектима који су прикључени на локалне сеоске водоводе који не могу обезбиједити питку воду, како за село, тако ни за школу. Што се тиче захтјева за подацима о искључивању воде школама због неплаћених рачуна за воду, Министарство је повремено добијало информације од школа о искључењима због неплаћених расхода по основу коришћења роба и услуга из којих се, између осталих, плаћају и рачуни за воду, али су ти случајеви били углавном привременог карактера и након плаћања Министарства вода је поново пуштана. Такође, из средстава расхода по основу коришћења роба и услуга набављају се и санитарна средства за одржавање хигијене у школи и свакој школи се на почетку школске године одобри припадајући износ средстава за ове намјене. Министарство просвјете и културе нема податке о појединачним издвајањима школа само за ове намјене.

С поштовањем,

                МИНИСТАР

         др Дане Малешевић

 

Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а.

 

 

 

 

11.10.2016
Сазив: 
9