Народни посланик Наде Планинчевић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               Имајући на уму да сте одговарајући на посланичко питање констатовали да у тридесет централних школа у Републици Српској немамо обезбијеђено снабдијевање питком водом (а медији су недавно објавили да је поменути проблем присутан у 50 школа), шта сте у међувремену предузели како би све школе у Републици Српској имале уредно снабдијевање питком водом?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-225/17

Датум:  23.05.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Наде Планинчевић на 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25, 26. и 27. априла 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Имајући на уму да сте одговарајући на посланичко питање констатовали да у тридесет централних школа у Републици Српској немамо обезбијеђено снадбијевање питком водом (а медији су недавно објавили да је поменути проблем присутан у 50 школа), шта сте у међувремену предузели како би све школе у Републици Српској имале уредно снадбијевање питком водом?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

С обзиром да се ради о комплексном проблему, за његово рјешавање потребно је ангажовање, како Министарства просвјете и културе Републике Српске, тако и локалних заједница, те других релевантних фактора. Додатна отежавајућа околност по Министарство је износ средстава додијељених буџетом за ове намјене, будући да се истим не могу покрити захтјеви свих школа за потребне инвестиције, те је Министарство у ситуацији да одобрава приоритетне инвестиције у складу са расположивим буџетом. Такође, Министарство у складу са својим капацитетима улаже напоре за изналажење средстава и из других извора финансирања. Уколико Министарству буду додијељена додатна буџетска средства за ове намјене, или се обезбиједе финансијска средства из других извора финансирања, Министарство ће приступити  потпуном рјешавању овог проблема.

С поштовањем,

 

                МИНИСТАР

         др Дане Малешевић

Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а.

 

 

 

 

 

25.04.2017
Сазив: 
9