Народни посланик Наде Планинчевић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

У више наврата у овој Народној скупштини актуелизовано је питање изградње прикључка на аутопут ''9. јануар'' који би обезбиједио приступ аутопуту  општини Дервента и општини Станари.

Питање се састоји од три потпитања:

Да ли је урађен пројекат за реализацију изградње петље и приступних путева?

Када  ће почети радови на реализацији  пројекта?

 Да ли су обезбијјеђена финансијска средства за реализацију?

У току предизборне кампање министар саобраћаја и директор ''Аутопутева'' су чврсто обећали реализацију овог пројекта, па ево тражим конкретне  одговоре на постављено питање.

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-327/17

Датум: 28.02.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Наде Планинчевић на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07, 08. и 09. фебруара 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„У више наврата у овој Народној скупштини актуелизовано је питање изградње прикључка на аутопут „9. јануар“ који би обезбиједио приступ аутопуту општини Дервента и општини Станари.

Питање се састоји од три потпитања:

Да ли је урађен пројекат за реализацију изградње петље и приступних путева?

Када ће почети радови на реализацији пројекта?

Да ли су обезбијеђена финансијска средства за реализацију?

У току предизборне кампање министар саобраћаја и директор „Аутопутева“ су чврсто обећали реализацију овог пројекта, па ево тражим конкретне одговоре на постављено питање.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ доо Бања Лука, планом парцелације за аутопут Бања Лука – Добој који је усвојила Народна скупштина Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 56/16) предвиђена је изградња петље на територији општине Дервента којом ће општине Дервента и Станари бити повезане са аутопутем „9. јануар“. У току је изналажење финансијских средстава за изградњу предметне петље са чијом изградњом ће се почети чим се створе неопходни предуслови у области финансирања, јер су остали услови осигурани.

 

С поштовањем,                  

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                        Неђо Трнинић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9