Народни посланик Наде Планинчевић Министарству унутрашњих послова; Министарству индустрије, енергетике и рударства и Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 5. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

-МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

-МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Тражим одговор на већ постављено питање (иако сам добио три ''одговора'' који се не односе на постављено питање).

               Питање министру правде:

               Обзиром да је министар МУПа у свом одговору навео да је случај ''Топлана Дервента'' прослијеђен Окружном тужилаштву Добој ради доношења тужилачке одлуке, има ли у овом предмету елемената кривичне одговорности, и кад се може очекивати доношење тужилачке одлуке?

               НАПОМЕНА: У прилогу постављено посланичко питање и одговори који не одговарају суштини постављеног питања.

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-2796/16

Датум: 16.05.2016. године

     НАРОДНА СКУПШТИНА

     РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

     Предмет: Одговор на посланичко питање

     Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика  СДС-СРС РС, поставио је на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  05. априла  2016. године, посланичко питање:

     „Обзиром да је министар МУП-а у свом одговору навео да је случај „Топлана Дервента“ прослијеђен Окружном тужилаштву Добој, ради доношења тужилачке одлуке, има ли у овом предмету елемната кривичне одговорности и кад се може очекивати доношење тужилачке одлуке“?

    У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

                                                      О Д Г О В О Р  

     Министарство правде Републике Српске је наведено посланичко питање упутило Окружном тужилаштву у Добоју, а које је дана 16.05.2016. године, доставио сљедећи одговор:                  

                   „ Прије свега морамо истаћи да је питање које нам је достављено нејасно, обзиром да није конкретизовано на шта се конкретно односи случај „Топлана Дервента“ из посланичког питања, односно за који се предмет траже информације.

     Наиме, ово тужилаштво има два предмета, у којима е појављује „Топлана Дервента“ а.д. Дервента, у то један предмет под бројем Т15 0 КТА 0012618 13, који је формиран на основу анонимне пријаве, достављене овом тужилаштву од стране ПС Дервента, и други предмет под бројем  Т15 0 КТА 0018669 15, који је формиран на основу извјештаја о отвореном поступку ликвидације над „Топлана Дервента“ а.д. Дервента, који је достављен од стране Окружног привредног суда у Добоју. Предмет број Т15 0 КТА 0012618 13 још увијек је у фази пријаве, те о истом поступајући тужилац и даље  предузима потребне истражне радње. Осим тога,  био је уништен током поплава у мају 2014. године, те је исти требало и реконструисати.

Што се тиче предмета број Т15 0 КТА 0018669 15 исти је завршен у мају 2015. године, на начин да је поступајући тужилац нашао да из достављеног извјештаја не произилази постојање елемената неког од кривичних дјела“.

                   С поштовањем!

                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                 Антон Касиповић

Предмет обрадила Сњежана Бојић Јовановић

Сагласан помоћник министра Слободан Зец

 

 

05.04.2016
Сазив: 
9