Народни посланик Небојша Вукановић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Молим Вас да ми одговорите ко је одговоран што је у више наврата поништена лицитација и одлука о куповини хотела у Невесињу? Ко је власник фирме „Кодиак Хем“ и какве су референце и финансијски извјештаји ове фирме, уколико су објављени, па да она има потенцијал и за реконструкцију хотела и испуњење уговорне обавезе?

ОДГОВОР:

Број: 14.05-011-54/19

Датум:  13.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 31. јануара 2019. године, сљедеће посланичко питање:

„Молим Вас да ми одговорите ко је одговоран што је у више наврата поништена лицитација и одлука о куповини хотела у Невесињу? Ко је власник фирме „Кодиак Хем“ и какве су референце и финансијски извјештаји ове фирме, уколико су објављени, па да она има потенцијал и за реконструкцију хотела и испуњење обавезе“?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

С обзиром на то да питања у вези са продајом хотела а.д. „Ваздушна бања“ у Невесињу нису у надлежности Министарства трговине и туризма, Министарство је затражило информације о продаји хотела од Општине Невесиње, која је доставила сљедећи одговор:

„Дана 22.06.2018. године Општина Невесиње је путем Правобранилаштва РС, сједиште замјеника у Требињу, обавијештена да је Окружни привредни суд у Требињу, дана 18.06.2018. године, донио рјешење и закључивању стечајног поступка над имовином правног лица а.д. за угоститељство и туризам „Ваздушна бања“ – у стечају Невесиње. Наиме, у обавјештењу се наводи да је имовина поменутог правног лица продата на посљедњој лицитацији и то осмој по реду. На лицитацији су пристигле 3 пријаве и то: Херц инвест д.о.о. Требиње, Кодиак-хем д.о.о. Требиње и Предраг Павловић из Фоче. Као најповољнија у том тренутку је била понуда Херц инвеста д.о.о. Требиње, међутим након неуплаћене цијене у предвиђеном року поменута понуда је одбачена и прихваћена је сљедећа понуда као најповољнија, понуда д.о.о. Кодиак-хем-а, коме је продата имовина предузећа за цијену од 315.000,00 КМ. Након тога је склопљен купопродајни уговор преко кога је хотел а.д. „Ваздушна бања“ прешао у власништво Кодиак-хем-а д.о.о. Требиње“.

У прилогу акта достављамо одговор из Општине Невесиње.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                        МИНИСТАР

Доставити:

1. Именованом,                                                                  

2.  а/а.                                                                                                                             Драгица Ковач

 

                                                                  

 

 

31.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10