Народни посланик Небојша Вукановић Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 30. марта 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

               Колико новаца су РиТЕ Гацко платиле за кућу и имање Јована Говедарице из Гацка, оца правобраниоца Милимира Говедарице, да ли је Рудник и Термоелектрана Гацко постало власник куће и земљишта које је купио од Јована Говедарице у процесу експропријације, да ли Јован плаћа сада закуп и колики РиТе Гацку, јер и даље живи у кући коју је откупила РиТЕ Гацко?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-118-3/21

Датум: 29.04.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на 15. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. марта 2021. године, сљедеће посланичко питање:

„Колико новца су РиТЕ Гацко платиле за кућу и имање Јована Говедарице из Гацка, оца правобраниоца Милимира Говедарице, да ли је рудник и Термоелектрана Гацко постало власник куће и земљишта које је купио од Јована Говедарице у процесу експропријације, да ли Јован плаћа сада закуп и колики РиТе Гацку, јер и даље живи у кући коју је откупила РиТЕ Гацко?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Министарство енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, затражило комплетне информације о истом од стране привредног друштва: Мјешовити Холдинг „ЕРС“ , МП а.д. Требиње - ЗП „Р иТЕ Гацко“, а.д. Гацко (акт број 05.05/011-118/21).

Добијени одговор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ , МП а.д. Требиње - ЗП „Р иТЕ Гацко“, а.д. Гацко Вам достављамо у цјелости.

 

 МИНИСТАР

 

 

                                                                                                                                              Петар Ђокић

ПРЕПИС ОДГОВОРА Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ , МП а.д. Требиње - ЗП „Р иТЕ Гацко“, а.д. Гацко

Датум: 28.04.2021. године

Број: 02-3517

Влада Републике Српске

Министарство енергетике и рударства

н/р министра

Предмет: Одговор на посланичко питање Небоијше Вукановића

                   Веза Ваш број: 05.05/011-118/21, 04.2-011.109/21

Поштовани,

               Дана 26.04.2021. године обратили сте се Упарви Рудника и Термоелектране Гацко са дописом број: 05.05/011-118/21 којим сте нам прослиједили посланичко питање посланика Небојше Вукановића а које гласи: „Колико новаца су РиТЕ Гацко платиле за кућу и имање Јована Говедарице из Гацка, оца Правобраниоца Милимира Говедарице, да ли је РиТЕ Гацко постала власник куће и земљишта које је купио од Јована Говедарице у процесу експропријације, да ли Јован плаћа закуп и колики РиТе Гацко, јер и даље живи у кући коју је откупљена“.

               У вези са напријед наведеним, напомињемо да су странке у поступку експропријације Правобранилаштво Републике Српске и власници непокретности које се експропришу, те је РиТЕ Гацко инвеститор.

               Истичемо да немамо законско овлаштење у складу са Законом о заштити личних података („Сл. гласник БиХ“, бр. 49/2006, 76/2011 и 89/2011 – испр.) за доставу тражених података јер исти уживају заштиту у складу са наведеним законом.

               Наиме, у складу са чланом 4. став (1) тачка ц) и ф) Закона о заштити личних података наше предузеће је имало овлаштење да обрађује личне податке физичких лица само у мјери и обиму који је неопходан да би се испунила одређена сврха, само у временском периоду који је неопходан да би се испунила сврха за коју су подаци прикупљени, те да исте податке чува у облику који дозвољава да се носиоци података идентификују не дуже него што је потребно за сврху у коју се подаци прикупљају или даље обрађују.

               Дакле, исте податке смо могли обрађивати искључиво у сврху провођења поступка експропријације земљишта кроз поступке споразумног одређивања накнаде и поступке правичне накнаде.

               У складу са напријед наведеним, а из разлог ашто су поступци за које се тражи достава информација завршени, достављање истих информација без сагласности носиоца података (физичких и правних лица који су били ранији власници и посједници земљишта) би било у суспротности са Законом о заштити личних података, а што би неминовно произвело прекршајну одговорност одговорних лица у нашем предузећу у складу са истим законом.

С поштовањем!

                                                                                                            В. Д. Директор

                                                                                               Миодраг Шешлија, дипл.инг.руд.

                                                                                                      (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

Достављено:

  1. Министарство енергетике и рударства;
  2. а/а

 

 

30.03.2021

Име посланика:

Сазив: 
10