Народни посланик Небојша Вукановић Министарству саобраћаја и веза, измђу двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика За правду ред, поставио је између двије сједнице 27. децембра 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Колико је новца утрошено у путну инфраструктуру, изградњу и санацију магистралних, регионалних и аутопутева у двије регије, на истоку од Требиња до Бијељине, и на сјеверо – западу од Бијељине до Приједора, у периоду од 2006. до краја 2022. године, са приказом који су путеви изграђени и колико је новаца инвестирано у којим дионицама.

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-62/23

Датум: 10.02.2023. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Небојша Вукановић између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске 27. децембра 2022. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико је новца утрошено у путну инфраструктуру, изградњу и санацију магистралних, регионалних и аутопутева у двије регије, на истоку од Требиња до Бијељине, и на сјеверо-западу од Бијељине до Приједора, у периоду од 2006. до краја 2022. године, са приказом који су путеви изграђени и колико је новца инвестирано у којим дионицама?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука и Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука су доставили информацију о улагањима у путну инфраструктуру у периоду од 2006. године до 2022. године:

 

  1. Улагања у аутопутеве:
  • аутопут Градишка – Бањалука (укључујући и Маховљанску петљу) – 357.048.692,06 КМ,
  • аутопут Бањалука – Добој – 781.564.862,43 КМ,
  • коридор Vc, дионица Товира – Костајница – 161.594.427,07 КМ.
  1. Улагања у магистралне и регионалне путеве:
  1. Сјеверозападна регија Репубике Српске (од Новог Града до Бијељине, укључујући и Бијељину)

- рехабилитација магистралних и регионалних путева – 81,651,377.58 КМ,

- одржавање магистралних и регионалних путева – 403,683,160.10 КМ,

- грађење магистралних и регионалних путева – 508,939,438.56 КМ.

  1. Источна регија Репубике Српске (од Бијељине до Требиња)

- рехабилитација магистралних и регионалних путева – 701,154,307.50 КМ,

- одржавање магистралних и регионалних путева – 397,932,032.75 КМ,

- грађење магистралних и регионалних путева – 303,760,591.66 КМ.

 

 

 

С поштовањем,                  

 

                                                                                                    М И Н И С Т А Р

 

                                                                                               Недељко Чубриловић

 

 

27.12.2022

Име посланика:

Сазив: 
11