Народни посланик Небојша Вукановић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 30. марта 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Решид Авдић и група мјештана села Плана, Пакени у околини Билеће не може да наплати земљиште које им је одузето за изградњу ХЕ Дабар и Горњих Хоризоната јер су новци за ове намјене пропале на Бобар и Банци Српске.

Када ће ХЕ и Министарство финансија РС платити мјештанима одштету за земљу?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-702-1/21

Датум: 15.04.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске дана 30.03.2021. године, сљедеће посланичко питање:

„Решид Авдић и група мјештана села Плана, Пакени у околини Билеће не може да наплати земљиште које им је одузето за изградњу ХЕ Дабар и Горњих Хоризоната јер су новци за ове намјене пропале на Бобар и Банци Српске.

Када ће ХЕ и Министарство финансија РС платити мјештанима одштету за земљу?“

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Поштовани, поводом вашег питања контактирали смо “Хидроелектрану Дабар” те вам одговор достављамо у прилогу.

С поштовањем,

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                                                           Зора Видовић

ПРЕПИС ОДГОВОРА У PDF у

Број: 351-1/21

Датум: 07.04.2021. године

                                                                                       Пријемни печак Министарства финасија

Датум: 12.04.2021.

Број: 06.11/017-764/21

Република Српска

Министарство финансија

Трг Републике Срспке 1

Бања Лука

Предмет: Посланичко питање по вашем захтјеву број 16.11/017-764/21

       од 05.04.2021. године

               На основу вашег захтјева у вези посланичког питања народног посланика Вукановић Небојше о исплати накнаде за земљиште у власништву Авдић Решида и групе мјештана села Плане у околини Билеће,  а које је како се у питању наводи одузето за изградњу ХЕ „Дабар“ и Горњих Хоризоната, обавјештавамо вас сљедеће:

               Поступак експропријације земљишта неопходног за изградњу ХЕ Дабар спроводи се по одредбама Закона о експропријацији Републике Српске и до сада није одузета нити једна парцела а да са претходним власником није потписан споразум и исплаћена накнада.

               На име г. Авдић Решида не постоји имовина која ће бити предмет експропријације за изградњу ХЕ „Дабар“.

               Према важећој урбанистичкој планској документацији, на траси канала кроз Дабарско поље налази се:

  • 6 парцела (честица) на име Авдић (рођ. Јагањац) Фадиле
  • 2 парцеле (честице) на име Авдић (Сајта) Енвера у дијелу 1/8
  • 2 парцела (честица) на име Авдић (Сајта) Ибра у дијелу 1/8
  • 2 парцела (честица) на име Авдић (Сајта) Ћамиле у дијелу 3/10.

ХЕ Дабар извршила је све, законом прописане, припремне радње неопходне за отпочињање поступка експропријације док ће сам поступак спроводити Правобранилаштво Републике Српске заједно са РГУ Републике Српске.

Свим напријед наведеним власницима биће исплаћена накнада за експропријацију одмах по закључењу Споразума о накнади.

ХЕ „Дабар“ д.о.о. никада није имао отворен рачун код Бобар банке, а на рачун код Банке Српске на дан отварања стечаја се налазило 7.448,75 КМ. Наведени новац нам је враћен од стране Агенције за банкарство дана 24.05.2016. године.

С поштовањем!

 

                                                   В.д. Директор

                                         Славиша Стајић, дипл.инж.маш.

                                             (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

      

 

 

 

30.03.2021

Име посланика:

Сазив: 
10