Народни посланик Небојша Вукановић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 17. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Кад ћете расписати тендер за пут за Љубиње, колико га мислите радити и кад ће се радити пут преко Чемерног?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1774/19

Датум: 08.10.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Небојша Вукановић на Шестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 17. септембра 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Када ћете расписати тендер за пут Љубиње, колико га мислите радити и кад ће се радити пут преко Чемерног?“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука, обавјештавамо вас да је 2016. године урађен пројекат за рехабилитацију дионице магистралног пута М6 Љубиње-Трновица-Требиње укупне дужине 60 km, чија је предрачунска вриједност радова око 12.500.000,00 КМ. Дана 30.08.2019. године потписан је уговор, број 02-03-ОД-4315/19, са извођачем радова „Херцеговинапутеви“ д.о.о. Требиње. Изабран је извођач радова за надзор. Рок извођења радова је 3 године.

Такође, урађена је пројектна документација за реконструкцију магистралног пута М6, дионица граница РС/БиХ (Подврсник)-Љубиње укупне дужине 15,5 km, чија је предрачунска вриједност радова око 6.500.000,00 КМ. За наведену дионицу у току је процес рјешавања имовинско-правних односа и прибављање грађевинске дозволе.

У току је процес рјешавања имовинско-правних односа и прибављање грађевинске дозволе за поддионицу магистралног пута М20 Десивоје-Врба у дужини од 3.6 km.

 

С поштовањем,                 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

17.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10