Народни посланик Небојша Вукановић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 30. марта 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Када ће бити окончан стечај у Предузећу „Трудбеник“ из Добоја и да ли ће бити окончан по одредбама старог или новог Закона о стечају?

ОДГОВОР:

Број: 18.03-011-115/21

Датум: 27.04.2021. године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Веза: Ваш акт број: 04.2-011-109/21 од  01.04.2021. године

              

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставиo је  на Петнаестој сједници Народне скупштине, одржаној 30. марта 2021. године,  сљедеће посланичко питање:

«Када ће бити окончан стечај у Предузећу «Трудбеник» из Добоја и да ли ће бити окончан по одредбама старог или новог Закона о стечају?»

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број 123/18), а у вези са чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Стечајни поступак над привредним друштвом „Трудбеник“ а.д. Добој - у стечају проводи надлежни суд у Добоју од кога је Министарство привреде и предузетништва тражило  одговор на постављено посланичко питање.

С тим у вези, а сходно информацијама добијеним од стране стечајног управника привредног друштва „Трудбеник“ а.д. Добој - у стечају Драгана Продића преносимо  одговор у цјелости:

  1. Стечајни поступак над дужником „Трудбеник“ а.д. Добој - у стечају  је отворен по старом Закону тј. „Закону о стечајном поступку“ (Службени гласник Републике Српске број 26/10), те се сходно томе стечајни поступак води и окончаће се по одредбама истог Закона.
  2. Продаја стечајног дужника као јединствене цјелине оглашавана је до сада 3 пута при чему није било заинтересованих купаца, те је Скупштина повјерилаца донијела Одлуку да се приступи парцелисању непокретности стечајног дужника ради лакшег уновчења имовине стечајног дужника и бржег намирења повјерилаца.

У току је:

  • Поступак експропријације над једним дијелом непокретности стечајног дужника од стране Града Добој ради изградње улице.

 

  • Поступак парцелизације непокретности на више засебних цјелина са приступним путем ради лакшег уновчења и намирења повјерилаца.

Када ће бити окончан стечајни поступак над дужником „Трудбеник“ а.д. Добој – у стечају зависи од саме продаје имовине стечајног дужника.

 

 

                                                                                                                                                      МИНИСТАР

                                                                                                                             

                                                                                                                                         Вјекослав Петричевић 

 

Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а.

 

 

30.03.2021

Име посланика:

Сазив: 
10