Народни посланик Неда Петрић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика ДНС, поставила је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Да ли је велики регионални програм стамбеног збрињавања избјеглих и расељених лица дао прве резултате да тако кажемо, у смислу изградње стамбених једница за ову популацију и ако јесте у којој мјери је овај пројекат реализован и уколико је могуће да нам дате податке колико је односно који су то припадници ове популације, на овај начин ријешили стамбено питање?

 

ОДГОВОР:

Број: 18.04-07-99/18

Датум: _____________

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

               

Народни посланик Неда Петрић – Клуб посланика ДНС на 23. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној дана 06., 07. и 08. фебруара 2018. године, поставила је посланичко питање Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске:

 

''Да ли је велики регионални програм стамбеног збрињавања избјеглих и расељених лица дао прве резултате да тако кажемо, у смислу изградње стамбених јединица за ову популацију и ако јесте у којој мјери је овај пројекат реализован и уколико је могуће да нам дате податке колико је односно који су то припадници ове популације, на овај начин ријешили стамбено питање?''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11 и 34/17), дајемо следећи

 

О Д Г О В О Р

 

''У оквиру Регионалног стамбеног програма, у Босни и Херцеговини спроводи се програм стамбеног збрињавања којим је планирана помоћ за око 5.400 породица (1.800 Срба, 1.800 Хрвата и 1.800 Бошњака) који немају трајно ријешено стамбено питање. Пројекат се финансира из донаторских средстава преко Развојне банке Савјета Европе, те једним дијелом из средстава локалне контрибуције.

 

Од укупног броја планираних јединица на нивоу БиХ (5.400), на подручју Републике Српске предвиђена је обнова или изградња 4.200 стамбених јединица (1.200 за Србе, 1.800 за Хрвате и 1.200 за Бошњаке), а категорије које се овим путем збрињавају су: повратници, избјеглице из Републике Хрватске и интерно расељена лица.

 

Имајући у виду да је за реализацију комплетног Програма предвиђен период од више година, донатори су захтијевали да се паралелно са успостављањем и оспособљавањем управљачке и имплементационе структуре и избором корисника припремају подпројекти као дијелови Програма.

 

До сада су припремљена и тренутно се реализују четири подпројекта (БХ1, БХ2, БХ3 и БХ4), док су припреме петог и шестог подпројекта (БХ5 и БХ6) у току.

 

У наставку је дат преглед планираних стамбених јединица у оквиру подпројеката:

 

Подпројекат

Број стамбених јединица

Укупно

РС

1

2

3

БХ1

170

85

БХ2

780

410

БХ3

512

284

БХ4

480

355

БХ5

550

370

БХ6

615

360

УКУПНО

3107

1864

 

 

Напомињемо да је у оквиру подпројекта БХ1 извршена додјела грађевинског материјала са новчаним средствима за уградњу за 20 корисника, избјеглица из Републике Хрватске који су се опредијелили за интеграцију у Републику Српску, те је изграђено/реконструисано 65 стамбених јединица за повратнике и интерно расељена лица.  Изградња индивидуалних стамбених јединица у оквиру подпројеката БХ2 и БХ4 је у току, док се подпројекат БХ3 односи на изградњу вишестамбених објеката по принципу социјалног (непрофитног) становања за расељена, интерно расељена лица и избјеглице из Републике Хрватске и реализација истог је такође у току. Подпројекат БХ5 који је у припреми обухватиће изградњу индивидуалних стамбених јединица, а у под-пројекту БХ6 од укупно 360 стамбених јединица 235 се односи на индивидуалну стамбену изградњу/ реконструкцију, док се остатак односи на станоградњу по принципу социјалног (непрофитног) становања.

Такођер, истичемо да се овај пројекат не односи на распуштање колективних центара, већ је у те сврхе покренут Пројекат затварања колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбијеђења јавних стамбених рјешења, чија је имплементација у току.''

С поштовањем,

                                                                                   МИНИСТАР

                                                                               Давор Чордаш

06.02.2018
Сазив: 
9