Народни посланик Неда Петрић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, самостални посланик у Клубу посланика ДНС поставила је на Једанаестој сједници одржаној 6. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Да ли вам је познато како се води евиденција долазака и одлазака с посла за запослене у ''Електро Бијељини'', пошто постоје информације, да заиста неки високофункционирани запослени имају привилегију, да врло ријетко долазе на посао, па чак неки у последњу годину и годину и по, дођу по пет шест пута на посао, да ли имате неку информацију везано за то?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-157-6/16

Датум: 13.05.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Неда Петрић (самостални посланик у Клубу ДНС) на 11. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06. и 07. априла 2016. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

Да ли вам је познато како се води евиденција долазака и одлазака са посла за запослене у „Електро Бијељини“, пошто постоје информације, да заиста неки високофункционирани запослени имају привилегију, да врло ријетко долазе на посао, па чак неки у последњу годину и годину и по, дођу по пет шест пута на посао, да ли имате неку информацију везано за то?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

               Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, затражило комплетну информацију о истом од стране МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (допис број 05.05/011-157-1/16 од 25.04.2016. године).

У Информацији која је достављена од стране претходно наведеног привредног друштва (акт број 2213-1/16 од 05.05.2016. године) истиче се сљедеће:

Евиденција доласка и одласка са посла за запослене у МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина је уређена Упутством о јединственом евидентирању радних сати предузећа које је донијела Управа Предузећа.

Радни сати се евидентирају у књизи у штампаној форми пода називом „Евиденција радних сати“, коју за запослене воде Руководиоци служби, Управници пословница, а за Руководиоце и Техничке руководиоце радних јединица евиденцију радних сати води Служба за правне и опште послове у Радној јединици.

Евидентира се чињенично стање у погледу присутности на радном мјесту, коришћење годишњег одмора, плаћеног одсуства, државни празник, службени пут, боловање и други подаци од значаја за евиденцију мјесечних радних сати. У случају неоправданог изостанка са посла поступа се у складу са одговарајућим одредбама Закона о раду.

                                                                        МИНИСТАР

                                                                     Петар Ђокић

06.04.2016

Име посланика:

Сазив: 
9