Народни посланик Неда Петрић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Неда Петрић, Клуб посланика ДНС-СРС поставила је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Када ће почети изградња дринског насипа у Семберији? Подсјећања ради, ја ћу рећи да је Семберија претрпјела велике штете од поплава 2010. године, при томе нарочито мислим на мјесне заједнице, велике мјесне заједнице, Дворови и дијелови Попови. Оно што смо сви доживјели послије четири године јесу велике поплаве које су задесиле цијелу Републику Српску, а самим тим, и у вишем дијелу, саму Семберију, па ме интересује када ће почети изградња тог насипа. Исто тако би навела да смо ми, у том периоду добијали, од тадашњег руководства ЈУ ''Воде Српске'', обећања да ће изградња насипа почети у грађевинској сезони 2015. године, на жалост то се није десило, па ево очекујем одговор.

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-350/15

Датум,

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Нада Петрић (Клуб посланика ДНС-СРС) на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 21. октобра 2015. године поставила је сљедеће посланичко питање:

 „Када ће почети изградња дринског насипа у Семберији? Подсјећања ради, ја ћу рећи да је Семберија претрпјела велике штете од поплава 2010.године, при томе нарочито мислим на мјесне заједнице, велике мјесне заједнице, Дворови, Дијелови и Попови. Оно што смо сви доживјели послије четири године јесу велике поплаве које су задесиле цијелу Републику Српску, а самим тими у вишем дијелу, саму Семберију, па ме интересује када ће почети изградња тог насипа. Исто тако би навела да смо ми, у том периоду добијали, од тадашњег руковоства ЈУ „Воде Српске“, обећања да ће изградња насипа почети у грађевинској сезони 2015.година, на жалост то се није десило, па ево очекујем одговор. “

            У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

            Свјетска банка, је за подручје Бијељине одобрила повољна кредитна средства - Међународне асоцијације за развој (IDA), у периоду од 2015 до 2019.године. Кредит износи за Републику Српску 13,8 милиона US$.

            У периоду од новембра 2013.године до фебруара 2014. године урађене су Студије изводљивости и План управљања животном средином, а што је био и услов за преговоре са Свјетском банком.

            Након преговора од 05. до 06. марта 2014. године,  од стране Банке донешена је Одлука о одобравању средстава у мају, а Народна Скупштина Републике Српске је у јулу мјесецу  донијела Одлуку о прихватању задужења, а  уговор је ратифкован 28. маја 2015. године када су средства постала оперативна.

             У току је израда Идејног и Главног пројекта лијевог дринског насипа на подручју Семберије. За консултанта је изабран конзорцијум „Завод за водопривреду“ из Бијељине и институт „Јарослав Черни“ из Београда.

            Изградњом лијевог дринског насипа у дужини од око 33,6 км који ће бити изграђен од насеља Главичице до постојећег дринског насипа у Балатуну подручје Семберије ће бити заштићено са високим нивоом поузданости од великих вода ријеке Дрине стогодишњег ранга појаве.

Будући да одбрамбени насип има велику дужину од цца 33,6 км изградња насипа предвиђена је у три фазе:

          Прва фаза обухвата деоницу насипа од споја са десним насипом Главног ободног канала Селиште (Ст 0+000) у Балатуну  до магистралног пута „Бијељина – Бадовинци“ Павловића мост (Ст 9+450) у дужини од 9,45 км.

          Друга фаза обухвата деоницу од магистралног пута „Бијељина – Бадовинци“ Павловића мост (Ст 9+450) до објекта Водозахвата на ријеци Дрини, канал „Дрина –Дашница“ (Ст 25+500) у дужини од 16,05 км.

          Трећа фаза обухвата деоницу насипа од водозахватног  канала „Дрина –Дашница“ (Ст 25+500) па  узводно до Главичица (Ст 33 +360) на дужини од 7,86 км.

          Према урађеној Студији изводљивости приоритетно је урадити другу фазу, између Павловића моста и насеља Јања,  након тога прву а у коначници се планира изградња треће фазе насипа.

           Да би се отпочело са изградњом насипа у 2016. години са пројектантима и локалном заједницом договорена је динамика припреме документације и то:

 • Израда Идејног пројекта – у периоду од  октобра 2015 до фебруар 2016. године;
 • Израда плана парцелације –у  периоду  од фебруар-до априла  2016. године,
 • Jавни увид  плана парцелације  крај прве половине априла, усвајање  у скупштини Града Бијељина  почетком маја;
 • Локацијски услова  мај - јуни 2016.године за укупну трасу насипа  издати од стране Града Бијељина;
 • Грађевинске  дозволе за део пројекта зона 2 –фаза 1 април 2016. (ушће ријеке Јања), (Град Бијељина је тренутно у фази рјешавања имовинско правних односа за овај обухват) и стварање услова за објаву тендера за избор извођача радова;
 • Израда главног пројекта – зона 2 – у периоду од марта 2016. до јуна 2016. године;
 • Израда пројекта експропријације зона 2 – период  мај –јуни - (након усвојеног плана парцелације у скупштини Града Бијељина);
 • Утврђивање јавног интереса за зону 2 – јуни-август 2016. године;
 • Објава тендера за избор извођача радова за зону 2 јули 2016.године;
 • Израда финалног Акционог плана преселења – мај – јули 2016.године;
 • Израда главног пројекта – зона 1 – у периоду од априла 2016. до јула 2016.године;
 • Израда главног пројекта – зона 3 – у периоду од  маја 2016. до августа 2016. године.

          На основу ове усаглашене динамике радови могу отпочети у мају 2016.године на заштити ушћа ријеке Јање и даље се наставити у континуитету по датим фазама изградње.

 

                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                проф. др   Стево Мирјанић

                                               

 

21.10.2015

Име посланика:

Сазив: 
9