Народни посланик Недељко Гламочак Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС, поставио је Чевртој сједници одржаној 16. априла 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Господине министре,

Група пацијената за хемодијализу ме је молила да Вас питам:

Када ће у Републици Српској бити утврђена листа чекања за трансплатацију и када ће бити потписан уговор са болницом у Падови за наше пацијенте из Републике Српске, ако нам можете прецизније одговорити?

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-224/18

Датум: 07.05.2019. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС, поставио је на Четвртој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 16., 17. и 18. априла 2019. год., сљедеће посланичко питање:

„Када ће у Републици Српској бити урађена листа чекања за трансплантацију и када ће бити потписан уговор са болницом у Падови за наше пацијенте из Републике Српске, ако нам можете прецизније одговорити?“

 

ОДГОВОР:

Рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2628/18 од 27.09.2018. год. именована је Радна група за успостављање Координационог центра за трансплантацију (у даљем тексту: Радна група) чији задатак је био да уради анализу неопходних процедура за успостављање Координационог центра за транслантацију, размотри све могућности и направи упоредни приказ са земљама у окружењу, и да на основу свега наведеног сачини приједлог о наредним корацима за успостављање истог. Именована радна група је након анализе установила да је у земљама у окружењу (Република Хрватска – Завод за трансплантацију и биомедицину, Република Србија – Управа за биомедицину, али и у Федерацији Босне и Херцеговине – Центар за трансплантацијску медицину) овакав један центар у саставу министарстава здравља, чиме се добија на значају и тежини промовисања кадаверичне трансплнатације и оптималног давалаштва људских органа, ткива и/или ћелија, те је приједлог исте био да и Координациони центар у Републици Српској буде организациона јединица Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, односно да се формира Одсјек за трансплантацију и биомедицину који ће имати улогу наведеног центра за трансплантацију а у складу са Уредбом о начелима за унутрашњу организацију и систематитзацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/09 и 105/11). Оснивањем одсјека били би створени услови за формирање базе података о примаоцима људских органа, али и формирање Јединственог регистра давоца људских органа, ткива и/или ћелија који су за живота дали писани пристанак о даривању истих. Након тога би се могла формирати и јединствена Листа чекања за трансплантацију људских органа, а иста би се изводила по реду хитности и према клиничким индикацијама. У складу са приједлогом Радне групе, министар здравља и социјалне заштите је припремио и Нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у којем се предвиђа формирање Одсјека за трансплантацију и биомедицину.

                Влада Републике Српске се на 17. сједници одржаној дана 18.04.2019. год. упознала са Информацијом о реализованим и планираним активностима у области трансплантације људских органа, ткива и/или ћелија и донијела закључак број: 04/1-012-2-1125/19 од 18.04.2019. год. којим се министар здравља и социјалне заштите овлашћује да у циљу остваривања институционалне сарадње у области трансплантације настави преговоре са Регионалним координационим центром за транспланатацију регије Венето, Италија и да о спроведеним активностима информише Владу Републике Српске.

                Дана 25.04.2019. год. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је упутило писмо намјере Регионалном координационом центру за транспланатацију регије Венето у којем министар здравља и социјалне заштите изражава спремност да заједно са својим сарадницима посјети наведену институцију и да се у наставку билатералних разговора конкретизује припремљени споразум о институционалној сарадњи и постигне коначан договор релевантан за обје институције.

                               

 Достављено:                                                                                                                       МИНИСТАР

1. Наслову                                                                                                              Ален Шеранић, др мед.             

2. Архиви.                                                                                                                              

 

16.04.2019

Име посланика:

Сазив: 
10