Народни посланик Недељко Гламочак Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 10. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Колико је у 2015. години ШГ ''Врбања'' из Котор Вароша остварило прихода по основу продаје шумских сортимената и колико је по том основу обрачунала накнаде за кориштење шума и шумског земљишта, је ли исту уплатила у буџет општине Котор Варош и до када је обавеза уплатити?

ОДГОВОР:

Број: 12.06-332- 126/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Недељко Гламочак (Клуб посланика СДС - СРС РС) на 9. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 10. фебруара 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико је у 2015. години ШГ „Врбања“ из Котор Вароша остварило прихода по основу продаје шумских сортимената и колико је по том основу обрачунала накнаде за кориштење шума и шумског земљишта, је ли исту уплатила у буџет општине Котор Варош и до када је обавеза уплатити“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

               ШГ „Врбања“ Котор Варош је у 2015. години остварило 6.821.852,66 КМ прихода од продаје шумских дрвних сортимената. Обрачуната „накнада за развој неразвијених дијелова општине“ износи по том основу 682.185,27 КМ за 2015. годину (по Рјешењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавеза је 600.000 КМ) плус пренесена обавеза из 2014. године у износу од 388.659,50 КМ, што значи да је укупна обавеза према општини Котор Варош 1.070.844,77 КМ.

               У 2015. години је уплаћено 490.000,00 КМ и до данас у 2016. години 97.709,60 КМ, што укупно износи 587.709,60 КМ. Преостала обавеза по основу продаје шумских дрвних сортимената из 2015. године износи 483.135,17 КМ што је требало уплатити у складу са Законом о шумама до 05. јануара 2016. године. 

               Разлика обавезе за 2015. годину по основу продаје шумских дрвних сортимената и Рјешења ресорног Министарства (682.185,27-600.000=82.185,27) у износу од 82.182,27 КМ остаје до даљњег у стању „мировања“ и уплаћује се након што и за тај износ Министарство достави газдинству Рјешење o давању сагласности на утрошак средстава.  У супротном се обавеза смањује за тај износ и вриједност обавезе би била (483.135,17-82.182,27=400.952,90) 400.952,90 КМ.

                                                                                                        

                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2016
Сазив: 
9