Народни посланик Недељко Гламочак Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 5. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Колико је радника запослено у ШГ ''Врбања'' Котор Варош у периоду 1.7.2014. до 1.3.2016. године?

               Да ли је испоштована законска конкурсна процедура и којег занимања су примљени радници?

ОДГОВОР:

Број: 12.06-011-139/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Недељко Гламочак (Клуб посланика СДС-СРС РС) на 10. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 5. априла 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико је радника запослено у ШГ „Врбања“ Котор Варош у периоду 1.7.2014. до 1.3.2016. године? Да ли је испоштована законска конкурсна процедура и којег занимања су примљени радници?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

 

               У ШГ „Врбања“ Котор Варош као организационом дијелу ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, у периоду од 01.07.2014. до 01.03.2016. године, запослено је укупно двадесет шест радника.

               Радници су примљени у радни однос по основу уговора о раду на неодређено и одређено радно вријеме и имају завршене школе за занимања: шумарски техничар, грађевински техничар, дипломирани инжењер шумарства, дипломирани правник, дипломирани економиста, као и одређен број радника са завршеном основном школом.

               Што се тиче конкурсне процедуре за пријем у радни однос, у Јавном предузећу пракса је таква да организациони дијелови након што искажу потребе за пријемом радника и уколико су исте оправдане врше пријем радника по датој сагласности Управе Јавног предузећа.

                                                                                                        

                                                                                                          

                                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

05.04.2016
Сазив: 
9