Народни посланик Недељко Гламочак Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС, поставио је на Седамнаестој сједници, одржаној 7. јула 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               По ком основу предузеће „DADO“ d.o.o. Котор Варош врши коришћење ријечног шљунка из ријеке Врбање и под којим условима?

               Молим Вас доставите ми копију уговора или другог акта по коме је одобрена експлоатација.

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-237/21

Датум: 04.08.2021. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Гламочак Недељко, Клуб посланика СДС,  је на Седамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске дана 07. јула 2021. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„По којем основује предузеће „Дадо“ д.о.о Котор Варош врши кориштење ријечног шљунка из ријеке Врбање и по којим условима?  Молим Вас доставите копију уговора или другог акта по коме је одобрена експлоатација. “       

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18) као и чл. 244. и  245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 66/20 ), дајемо сљедећи:

              

ОДГОВОР

Према подацима достављеним од ЈУ „Воде РС“  извођач „Хаџирић Дадо“ д.о.о. Котор Варош, дана 30.12.2020. године потписао Уговор о начину одржавања и чишћењу ријечног корита и водног земљишта, дислокацији и вађењу материјала из водотока ријеке Врбање на локалитету „Бијело поље“ подручје општине Котор Варош у 2020. години, број: 01/9-1-7634-10/20 од 29.12.2020. године, са роком реализације до 25.12.2021. године. Такође, на основу горе поменутог уговора истом је издато рјешење о водној сагласности број: 01/4-4405-1/21 од 25.01.2021. године.

                У току реализације предметног уговора одржан је састанак на затјев општине Котор Варош и КП „Бобас“, који се тицао утицаја извођења радова на извориште „Бијело поље“. У складу с тим урађено је Мишљење о утицају експлоатације шљунка на извориште „Бијело Поље“ урађено од стране „ИБИС инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука, у фебруару 2021. године, након чега је Јавана установа „Воде Српске“ извршила анексирање уговора на појединим профилима и наложено је извођачу радова да не изводи радове при малим водостајима. У прилогу достављамо траженe документе  и то : Уговор број  01/9-1-7634-10/20 од 29.12.2020. године и Анекс предметног уговора, те  Рјешење о водној сагласности број 01/4-4-405-1/21 од 25.01.2021. године и Рјешење о измјени Рјешења о водној сагласности број 01/4-4-3047-1/21 од 07.05.2021. години.

                                                                         

 

                                                                                                                      М  И  Н  И  С  Т  А  Р          

                      

                                                                                                                                         Др Борис Пашалић

 

 

 

07.07.2021

Име посланика:

Сазив: 
10