Народни посланик Недељко Гламочак Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС, поставио је на Двадесет другој сједници, одржаној 31. маја 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Зашто домаћи дрвопрерађивачи на општини не могу добити уговорене количине сировине иако су у приоритету снабдијевања да би одржали процес производње и упослену радну снагу, а сировине се испоручују другима купцима ван општине, па и ван Републике? Локални директори предузећа се правдају да упутства таква добијају са врха. Најбољи примјер за то је Шипово. Можда на примјеру Шипова да нам објасните шта се то дешава.

ОДГОВОР:

Број: 12.06.1-011-146/22

Датум: 30.06.2022. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Недељко Гламочак (Клуб посланика СДС- РС) на 22. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 31.маја и 1.јуна 2022. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Зашто домаћи дрвопрерађивачи на општини не могу добити уговорене количине сировине и ако су у приоритету снадбјевања“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18), а у вези са чл. 244 и 245.  Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, дана 14.06.2022. године, затражило је одговор на посланичко питање од Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, актом број 12.06.011-146/22. Дана 23.06.2022. године, дописом број 06/0203-2508-1/22 БЛ  достављен је одговор:

Закључивање уговора о испоруци шумско дрвних сортимената врши се у складу са:

  • Одлуком о дефинисању параметара за утврђивање стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије број: 04/1-012-2-3103/18 од 22.11.2018. године;
  • Одлуком о утврђивању критеријума, услова и начина расподјеле шумско дрвних сортимената број: 04/1-012-2-2580/19 од 03.10.2019. године и
  • Листе финалних и полуфиналних дрвопрерађивача и листе могућих купаца храстовог дрвета,  утврђене од стране Министарства привреде и предузетништва Републике Српске.

           Количине утврђене расподјелом, а према напријед наведеним актима, распоређују се по организацоним дијеловима, и то тако да се испорука шумских дрвних сортимената локалним предузећима, врши са подручја локалних  заједнице са којих потичу сортименти, а према призводно финансијском плану Јавног предузећа.

         Због тренутног стања на тржишту постоји велика потражња за шумским дрвним сортиментима и Јавно предузеће све потребе дрвопреређивача за сировином на може задовољити, али исто тако  је важно напоменути, да Јавно предузеће не може утицати ни на отварање нових прерађивачких капацитета као и на њихов локалитет. Испорука шумских дрвних сортимената у готово свим организационим дијеловима је уједначена и прати извршење производно финансијског плана, осим у случајевима кад купци уредно не измирују своје обавезе према Јавном предузећу, имају дуговања, не врше уплату аванса или не поштују динамику испоруке.

          Јавно предузеће не врши извоз шумских дрвних сортимената из Републике Српске, већ то раде дрвопрепађивачи и на тај начин додатно урушавају потребе за сировином и чине велику штету Репубици Српској. Онемогућавањем да се прерадом стварају производи веће вриједности, дрвопреређивачи на тај начин доводе до великих проблема за сировином стварним дрвопрерађивачима, којима је сировина заиста потребна за даљу фазу прераде.

       Репрограми о отплати дуга се закључују са купцима који нису измирили своје обавезе према Јавном предузећу, а након потписивања Уговора о репрограму, који је сачињен у форми нотарске исправе, закључују се авансни уговори са купцима. Уколико се обавезе по потписаном репрограму не поштују, уговор се раскида и наплата се врши путем суда. Јавно предузеће нема закључених уговора о репрограму на период од 5 година.

 

 

 

                                                                                                             М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                             др  Борис Пашалић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2022

Име посланика:

Сазив: 
10