Народни посланик Недељко Гламочак Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Како студенти Медицинског факултета закључју уговор о студирању и студије плаћају 4000 КМ, а добијају потврде да се суфинансирају се?

Имам уговор закључен између Медицинског факултета и студента Стојановић Ђорђа, у том износу, нема броја и датума, па да ли сте ви упућени о чему се ради?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-215/18

Датум: 07.05.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

     Народни посланик Недељко Гламочак је на 24. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27. 28 и 29. марта 2018. године, поставио сљедеће посланичко питање:

    „Како студенти Медицинског факултета закључују уговор о студирању и студије плаћају 4.000 КМ, а добијају потврде да се суфинансирају? Имам уговор закључен између Медицинског факултета и студента Стојановић Ђорђа, у том износу, нема броја и датума, па да ли сте ви упућени о чеми се ради?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

 

       У складу са одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16) Влада Републике Српске доноси одлуку о висини школарине за све студијске програме на јавним високошколским установама за сваку академску годину.

       Одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 58/17)  о висини школарине у академској 2017/18. години, за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској, тачка II, подтачка 2. је утврђена висина школарине за студијске програме на медицинским факултетима, од 4.000 КМ за одређен број студената, који пристају да, поред редовних трошкова на овом студијском програму, суфинансирају и дио трошкова наставе.

       У складу са Законом о високом образовању и наведеном одлуком Владе Републике Српске, медицински факултети јавних универзитета закључују уговор о студирању са сваким студентом појединачно.

      

      

 

                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                                     

        др Дане Малешевић

 

27.03.2018

Име посланика:

Сазив: 
9