Народни посланик Недељко Гламочак Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 19. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Зашто нема исплате старе девизне штедње нашим грађанима од Инвест Банке Београд и може ли се то питање ријешити и односима двије Владе и добрих, специјалних и паралелних веза са Републиком Србијом?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1954-1/19

Датум: 25.09.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак поставио је, на Шестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 17, 18. и 19. септембра 2019. године, сљедеће посланичко питање:

Зашто нема исплате старе девизне штедње нашим грађанима од Инвест Банке Београд и може ли се то питање ријешити и односима двије Владе и добрих специјалних и паралелних веза са Републиком Србијом?

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Република Србија је крајем 2016. године усвојила Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник Републике Србијеˮ, број 108/16, 113/17 и 52/19). По основу наведеног Закона објављен је Јавни позив за подношење захтјева за верификацију 23.02.2017. године. Првобитним Законом је био предвиђен рок од годину дана за подношење захтјева и да се верификација оконча и емитују обвезнице са исплатом кроз десет полиугодишњих рата и то почев од 31. августа 2018. године и закључно са 28. фебруаром 2023. године.

Првим измјенама законских и подзаконских прописа, пролонгиран је рок за подношење захтјева до 23.02.2019. године. Такође су помјерени и рокови извршавања полугодишњих исплата по обвезницама и то почев од 31. августа 2019. године и закључно са 29. фебруаром 2024. године.

Задњом измјеном наведеног Закона, продужава се прописан рок за одлучивање Управе за јавни дуг по поднијетим пријавама потраживања до 23. децембар 2019. године, смањује се број полугодишњих рата обвезница са десет на осам и помијера почетак исплате прве рате за шест мјесеци. Да резимирамо, по посљедњим измјенама законских и подзаконских порписа Републике Србије, исплата верификоване штедње ће бити извршена обвезницама, које се исплаћију кроз осам полугодишњих рата почев од 28. фебруара 2020. године и закључно са 31. августом 2023. године.

Министарство финансија Републике Српске, на својој званичној интернет страници редовно обавјештава сва заинтересована лица у рубрици Издвајамо, под одјељком Информације - материјалнa и нематеријалнa штетa и стара девизна штедња, под насловом Стара девизна штедња – обавеза Републике Србије, о свим промјенама везаним за стару девизну штедњу Инвест банке Београд.

(интернет адреса: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Gradjani/infsteta/Pages/default.aspx)

 

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

 

19.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10