Народни посланик Недељко Гламочак предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Гламочак Недељко, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Да ли се у Пореској управи Републике Српске користи и чему и служи програм ''САП''.

               Када је набављен, колико је плаћен и од кога је купљен.

ОДГОВОР:

Број: 06/1.01/0401-021-20004/2016

Бања Лука, 06.06.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Дванаестој сједници Народне скупштине одржаној 17. маја 2016. године сљедеће посланичко питање:

„Да ли се у Пореској управи Републике Српске користи и чему служи програм „САП“.

Када је набављен, колико је плаћен и од кога је купљен.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

У Пореској управи Републике Српске у току је имплементација Интегрисаног информационог система, САП технологије. САП програмско рјешење се користи за вођење Јединствене евиденције о пријављеним и плаћеним порезима свих пореских обвезника, вођење Јединствене картице пореског обвезника, издавање опомена пореским обвезницима због неплаћених пореза и неподнесених пореских пријава, вођење канцеларијског пословања, вођење и праћење поступка пореске контроле, пријем и обраду пореских пријава и за вођење поступка принудне наплате. Наведени поступци су пуштени у продукцију. Остали поступци су у имплементацији у складу са Уговором.

За набавку интегрисаног информационог система расписан је међународни тендер који је објављен у „ Службеном гласнику БиХ“ број 61 од 01.08.2011. Набавка је подијељена у два лота и то:

  • ЛОТ 1 - услуге лиценцирања софтвера за интегрисани информациони систем Пореске управе РС,
  • ЛОТ 2 - услуга имплементације лиценцираних софтверских рјешења.

Лиценце за интегрисани информациони систем (САП) за потребе Пореске управе Републике Српске набављене су од групе понуђача СИРИУС 2010 доо, Бања Лука и ПРОГРАМ доо, Београд, а услугу имплементације наведених лиценци обавља S&T Serbia доо, Београд.

Уговор за набавку за интегрисаног  информационог система потписан је 18.06.2012. године са почетком примјене од 01.09.2012. године

Цијена услуга за ЛОТ 1 износи 4.838.686,50 КМ, а за ЛОТ 2 износи 4.683.682,70 КМ.

Плаћање се врши у складу са динамиком имплементације.

С поштовањем,

Достављено:                                                                                                                  Директор

  1. Наслову,
  2. а/а.                                                                                                            ___________________

                                                                                                                                     Зора Видовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2016
Сазив: 
9