Народни посланик Недим Чивић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недим Чивић, Клуб посланика Коалиције Домовина поставио је на Петој сједници одржаној 15. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Шта Министарство чини на отклањању и константним намјерама и покушајима укидања назива језика бошњачког конститутивног народа у овом ентитету и ко је издао налог директорима школа да се више у дневнике и ђачке књижице у основним школама бошњачкој дјеци не уписује назив језика босански језик, него бошњачки језик?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-213/15

Датум: 24.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недим Чивић на 5. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15. и 16. јула 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Шта Министарство чини на отклањању и константним намјерама и покушајима укидања назива језика бошњачког конститутивног народа у овом ентитету и ко је издао налог директорима школа да се више у дневнике и ђачке књижице у основним школама бошњачкој дјеци не уписује назив језика босански језик, него бошњачки језик? “  

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

У Наставном плану и програму објављеном у Службеном гласнику Републике Српске број 74/14, у табеларном прегледу који се налази у Прилогу 1, у колони „наставни предмет“ под редним бројем један, стоји „Српски језик“, док је под редним бројем два празна црта и ријеч језик са једном звјездицом, а испод текста стоји објашњење звјездице, које гласи: „*За наставу на језику конститутивног народа у складу са чланом 7. Устава Републике Српске (језик бошњачког народа, језик хрватског народа).

У Уставу Републике Српске експлицитно је утврђено: «Службени језици Републике Српске су: језик српског народа, језик хрватског народа и језик бошњачког народа». Према творбеним правилима српског језика од «српски народ» изводи се еквивалентан назив «српски језик», од «хрватски народ» изводи се еквивалентан назив «хрватски језик», а од «бошњачки народ» могуће је једино извести назив «бошњачки језик», а никако није могуће извести назив «босански језик». Стога, да се не би наводио назив бошњачки језик, који је једини према граматичко-творбеним правилима српскога језика могућ према синтагми «бошњачки народ», у Наставном плану је стављена звјездица са датим образложењем.

Школе су дужне да се у свом раду придржавају важећих  прописа.

                    

            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                   др Дане Малешевић

 

15.07.2015
Сазив: 
9