Народни посланик Недим Чивић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недим Чивић, Клуб посланика Коалиција Домовина поставио је на Једанаестој сједници одржаној 6. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Обзиром да нисам задовољан одговором министра унутрашњих послова, г. Лукача, од прошли пута, желим поново да ми у писменој форми достави сљедеће: националну припадност свих руководећих кадрова у свим центрима безбједности, као и у свим полицијским постајама или станицама на цијелом простору Републике Српске и свим градовима, почевиши од шефа смјене у полицијским станицама, па све до начелника ЦЈБ. Наравно мисли се, још једном понављам, на националну структуру, обзиром да имамо тенденцију, да је МУП Републике Српске готово очишћен од Бошњака и Хрвата.

ОДГОВОР:

Број: С/М-

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

                На 11. сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 06. и 07. априла 2016. године, Недим Чивић, Клуб посланика/Посланичка група Домовина, поставио је посланичко питање Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

               ''Желим да ми се у писменој форми достави следеће: националну припадност свих руководећих кадрова у свим центрима јавне безбједности, као и у свим полицијским постајама или станицама на цијелом простору Републике Српске и свим градовима, почевши од шефа смјене у полицијским станицама, па све до начелника ЦЈБ''.

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 31/11), дајемо слиједећи:

О Д Г О В О Р

У Министарставу унутрашњих послова Републике Српске систематизовано је  6 (шест) центара јавне безбједности: ЦЈБ Бања Лука, ЦЈБ Добој, ЦЈБ Бијељина, ЦЈБ Источно Сарајево, ЦЈБ Требиње и ЦЈБ Приједор, са укупно 666 руководећих радних мјеста са статусом полицијског и државног службеника, од тога: Србин – 634,     Бошњак – 21, Хрват – 6 и остали – 5.

I    Центар јавне безбједности Бања Лука

  • укупно 208 руководећих радних мјеста, од чега 191 радно мјесто са статусом полицијског службеника и 17 радних мјеста са статусом државног службеника.

Национална структура: Србин – 199, Бошњак – 4, Хрват – 1, остали – 4.

II    Центар јавне безбједности Добој

  • укупно 99 руководећих радних мјеста, од чега 87 радних мјеста са статусом полицијског службеника и 12 радних мјеста са статусом државног службеника.

Национална структура: Србин – 91, Бошњак – 5, Хрват – 3.

III    Центар јавне безбједности Бијељина

  • укупно 126 руководећих радних мјеста, од чега 112 радних мјеста са статусом полицијског службеника и 14 радних мјеста са статусом државног службеника.

Национална структура: Србин – 115, Бошњак – 10, остали – 1.

IV    Центар јавне безбједности Источно Сарајево

  • укупно 112 руководећих радних мјеста, од чега 100 радних мјеста са статусом полицијског службеника и 12 радних мјеста са статусом државног службеника.

Национална структура: Србин – 111, Бошњак – 1.

V    Центар јавне безбједности Требиње

  • укупно 49 руководећих радних мјеста, од чега 40 радних мјеста са статусом полицијског службеника и 9 радних мјеста са статусом државног службеника.

Национална структура: Србин – 49.

VI   Центар јавне безбједности Приједор

  • укупно 72 руководна радна мјеста, од чега 64 радна мјеста са статусом полицијског службеника и 8 радних мјеста са статусом државног службеника.

Национална структура: Србин – 69, Бошњак – 1, Хрват - 2.

 

               С поштовањем,

 

                                                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                           мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2016

Име посланика:

Сазив: 
9