Народни посланик Ненад Стевандић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб поставио је на Једанаестој сједници одржаној 13. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

               Мјештани засеока Шућури у Мјесној заједници Доња Кола и мјештани засеока Рацуне у Мјесној заједници Крупа на Врбасу (Град Бањалука) редовно плаћају рачуне за утрошену електричну енергију и потписали су уговоре са ЗП Електрокрајина а.д. Бањалука. Међутим, проблем је што у њиховим засеоцима није обновљена електро мрежа, а стара се распада. Дрвене бандере су уништене, а електро жице су пале и пријети опасност да објекти појединих мјештана буду запаљени. Када ће бити обновљена електро мрежа у поменутим засеоцима?

ОДГОВОР:
Број: 05.05/011-161-3/16

Датум: 19.05.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Ненад Стевандић (Слободни демократски српски клуб) на наставку 11. сједнице, одржаном 12. и 13. априла 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

Мјештани засеока Шућури у Мјесној заједници Доња Кола и мјештани засеока Рацуне у Мјесној заједници Крупа на Врбасу (Град Бањалука) редовно плаћају рачуне за утрошену електричну енергију и потписали су уговоре са ЗП Електрокрајина а.д. Бањалука. Међутим, проблем је што у њиховим засеоцима није обновљена електро мрежа, а стара се распада. Дрвене бандере су уништене, а елекро жице су пале и пријети опасност да објекти поједниних мјештана буду запаљени. Када ће бити обновљена електро мрежа у поменутим засеоцима?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, затражило комплетну информацију о истом од стране привредног друштва Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука (акт број 05.05/011-161-1/16 од 25.04.2016. године).

У добијеној информацији ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука (акт број 2349 од 16.05.2016. године), у вези стања нисконапонске мреже на подручују МЗ Доња Кола- Шућури (Бања Лука) и МЗ Рацуне (Крупа na Врбасу) се истиче сљедеће:

  1. Доња Кола (Бања Лука) – Шућури

Наведени дио нисконапонске мреже, тачније нисконапонски излаз који напаја засеок Шућури (трафостаница Сутрашњица Шућури) је реконструисан 2014. годиие. Нa наведеном подручју извршена је уградња армирано-бетонских стубова и изершена замјена проводиика. Нисконапонска мрежа у наведеном засеоку је у технички исправном стању, а 80% мреже је изграђено армирано-бетонским стубовима и самоносивим кабловским сноповима.

Такође је почетком 2016. године одрађена и реконструкција другог нисконапонског изпаза (трафостаница Сутрашњица Шућури) на наведеном подручју и наведена реконструкција је завршена закључно са фебруаром 2016. године.

Нa подручју трафостанице Конотари, која се налази на простору МЗ Доња Кола, постоји засеок Дабићи у чијем саставу се налазе и три домаћинства Шућура. Наведена нисконапонска мрежа на том дијелу је у лошијем стању, а Електродистрибуција Бања Лука је направила елаборат рекоиструкције наведене нисконапонске мреже и планирала радове у 2016. годиии. На наведеном подручју потребно је уградити: 21 армирано-бетонски стуб типа 9/315 и 5 армирано-бетонских стубова типа 9/1000, као и кабл у дужини од цца 1150 м.

Укупан дуг за електричну енергију 16 потрошача у засеоку Шућури-Доња Кола на дан 30.04.2016. године износи 49.110,60КМ.

  1. Крупа на Врбасу – Рацуне

Подручје МЗ Рацуне (Крупа иа Врбасу) тренутно покривају 2 трансформаторске станице: трафостаница Амиџићи и трафостаница Ђурђевићи. Тренутна ситуација нисконапонске мреже на наведеном дијелу захтјева реконструкцију, што је и планирано у 2016. години. Предметии елаборати су завршени и за комплетну реконструкцију потребно је 141 армирано-бетонски стуб типа 9/315 и 21 армирано-бетонски стуб типа 9/1000. Набавка потребног материјала је у току, а по завршетку тендерске процедуре приступиће се санацији наведених мрежа.

Укупан дуг за електричну енергију 93 потрошача у засеоку Рацуне-Крупа на Врбасу на дан 30.04.2016. године износи 36.076,78КМ.

 

 

                                                                                      МИНИСТАР

                                                                      Петар Ђокић

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       

 

 

13.04.2016
Сазив: 
9