Народни посланик Ненад Стевандић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ненад Стевандић, Клуб посланика СДС-К поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Знам да постоји много сличних питања или много сличних имена, ради се о Миланковић Благоју, који има статус породице погинулог борца, коме је 15.12. додијељено рјешење о уплати новчаних средстава од 8.000 марака, а за реализацију је задужено Оделење за финасније Вашег Министарства.

Прво питање је зашто до сад није уплаћено,  када ће бити уплаћено и зашто нема могућност да се ова лица обавијесте?

ОДГОВОР:

                         Број: 16-03/.2.2.1- 011-332/16

Дана:11. 07. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.

Народни посланик Стевандић Ненад, Клуб посланика СДС-К, поставио је на сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 22. јуна 2016. године сљедеће посланичко питање:                                           

«Миланковић Благоја, има статус породице погинулог борца, коме је 15.12. додијељено рјешење о уплати неповратних новчаних средстава од 8.000,00 КМ, а за реализацију је задужено Одјељење за финансије овог министарства, пита зашто до сад није уплаћено, када ће бити уплаћено и зашто нема могућности да се ова лица обавијесте?»

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

О д г о в о р

Миланковић Благоји, са статусом породице погинулог борца, су одобрена средства у износу од 8000,00 КМ на име неповратне новчане помоћи за трајно стамбено збрињавање, рјешењем о додјели средстава број:16-03/2.2.2.-1-372-770-136/13 од 31.12.2015. године, за реализацију је задужено Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове овог министарства. 

Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове,  рјешење је унијело у систем са 31.12.2015. године и доставило трезору на плаћање. У трезору  на плћање чека још  укупно 131 рјешење.

Министарство финансија, ће у наредном периоду по приливу средстава извршити уплату одобрених средстава из претходног става за све наведене у укупном износу од 825.858,58 КМ.  

С поштовањем,

                            

                                                                                                                  МИНИСТАР

                                                                                                                     Миленко Савановић

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016
Сазив: 
9