Народни посланик Ненад Стевандић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Познато је да би извршавање одлука и закључака Народне скупштине за сваку Владу требало да постане или да буде аксиом.

Моје питање гласи сљедеће: 29.10.2015. године Народна скупштина Републике Српске усвојила је закључак којим је обавезала Владу да се ријеши питање  ратних команданата Војске Републике Српске који нису пензионисани по правилима Тридесетог кадровског центра у Србији, нити Министарства одбране БиХ, па су самим тим  остали у неравноправном положају, а ријеч је о 24 лица који су у рату обављали функције контроле или рада на фронту у омјерима до 60км. Сматрајући да ову неравноправност треба исправити, Народна скупштина Републике Српске је донијела закључак  којим је Владу  обавезала, након тога ови ратни команданти су били у посјети код Вас као предсједника Владе, код министра Антона Касиповића као министра правде и код господина Миленка Савановића, који је министар рада и који је директно задужен за ово. Моје питање гласи:

Зашто овај  закључак није испоштован, јер је прошло три мјесеца и да ли ће бити испоштован?

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-4/16

Датум, 29.03.2016. године

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

           Народни посланик Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб, поставио је на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 09. фебруара 2016. године сљедеће посланичко питање:            

Дана 29.10.2015. године Народна скупштина Републике Српске усвојила је закључак којим је обавезала Владу да се ријеши питање ратних команданата војске Републике Српске који нису пензионисани по правилима Тридесетог кадровског центра у Србији, нити Министарства одбране БиХ, па су самим тим остали у неравноправном положају, а ријеч је о 24  лица који су у рату обављали функције контроле или рада на фронту у омјерима до 60 км. Сматрајући да ову неравноправност треба исправити, Народна скупштина Републике Српске је донијела закључак којим је Владу обавезала, након тога ови ратни команданти су били у посјети код Вас као предсједника Владе, код министра Антона Касиповића као министра правде и код господина Миленка Савановића, који је министар рада и који је директно задужен за ово.

Питање: Зашто овај закључак није испоштован, јер је прошло три мјесеца и да ли ће бити испоштован?

О Д Г О В О Р

Како би се допринијело рјешавању наведеног питања Министарство рада и борачко-инвалидске заштите донијело је приједлог Уредбе о допуни уредбе о борачком додатку.

Основни разлог за доношење ове уредбе је реализација наведеног закључка, на начин да се на мјесечном нивоу обезбиједи већи износ борачког додатка свим лицима на која се поменути закључак односи, имајући у виду њихове заслуге у рату јер су сносили искључиву одговорност за командовање и извођење борбених дејстава, одговарали за укупну безбједност у зонама одговорности, те су на тај начин,  заједно са својим јединицама,  обезбиједили да се остваре циљеви рата у погледу заштите народа од покоља и масовног егзодуса, заштите територије и материјалних добара и напокон најважније, стварање Републике Српске.

Овим Уредбом ствара се правни основ да се поменутој групацији бораца повећају мјесечна примања кроз мјесечни борачки додатак и на тај начин признају  посебне заслуге у рату, без значајног оптерећења буџета, а имајући у виду да су по основу висине примања која остварују из буџета као пензионери, у неравноправном положају у односу на лица са истим статусом у државама у окружењу.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, поступајући у складу са законском процедуром дана 24.02.2016. године доставило је приједлог Уредбе о допуни Уредбе о борачком додатку Министарству финансија и Републичком секретаријату за законодавство, на мишљење.

С обзиром да је у складу са чл.31 ст.4 Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (''Службени гласник РС'' бр. 134/11, 9/12 и 40/12), прописана и обавеза прибављања сагласности Борачке организације Републике Српске, ово Министарство је дана 24.02.2016. године наведеној организацији доставило приједлог Уредбе о допунама Уредбе о борачком додатку, ради давања сагласности.

Констатујемо да је 18.03.2016. године у Бања Луци одржана 9. Сједница Предсједништва Скупштине Борачке организације на којој је између осталог било говора и о приједлогу Уредбе о допуни Уредбе о борачком додатку.

 Сједници су присуствовали и министар Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, са својим сарадницима, који на приједлог Уредбе о допуни Уредбе о борачком додатку нису добили подршку и сагласност Борачке организације, која је на сједници изречена усмено, а писмени став о не давању сагласности није достављен.

 

                                                                                                                       М И Н И С Т А Р

                                                                                                                 Миленко Савановић

 

 

09.02.2016

Име посланика:

Сазив: 
9