Народни посланик Никола Гаврић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите; Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Никола Гаврић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Позната је ствар из средстава јавног информисања, али из посланичких одговора, да здравствене установе за своје раднике дугују којешта, а између осталога дугују и доприносе за пензионо осигурање и за здравствено осигурање.

Моје питање гласи: пошто се то односи на дужи временски период колико сам могао видјети из одговора којима је одговорено посланицима, можда чак и до 3-4 године, поједине здравствене установе, а ријетке су оне које немају, односи се како се то питање, радили се на томе да се то питање ријеши и када се мисли ријешити и како ће се ријешити, јер очигледно постаје све актуелније?

ОДГОВОР:

Број: 11/06-012-251/17
Датум: 07.07.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Н/р Предсједника

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

             Народни посланик, Никола Гаврић, је на 18. сједници Народне скупштине Републике Српске која  је  одржана 25. 26. и 27. априла 2017. године, дао констатацију:

„Позната је ствар из средстава јавног информисања, али из посланичких одговора, да здравствене установе за своје раднике дугују којешта, а између осталога  дугују и доприносе за пензионо осигурање и за здравствено осигурање.“

 и  поставио сљедеће питање:

   „- Пошто се то односи на дужи временски период колико сам могао видјети из одговора којима је одговорено посланицима, можда чак и до 3-4 године, поједине здравствене установе, а ријетке су оне које немају, односи се како се то питање, ради ли се на томе да се то питање ријеши и када се мисли ријешити и како ће се ријешити, јер очигледно постаје све актуелније?“

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Влада Републике Српске, уз подршку Свјетске банке, планира нови пројекат у здравственом сектору који би имао за циљ увођење кључних реформи са фокусом на унапређење ефикасности рада и спречавању продубљивања постојећег дефицита у здравственом систему.  Обавезе за доприносе за пензионо осигурање и за здравствено осигурање су дио укупних обавеза здравствених установа па се реализацијом пројектних активности везаних за осигурање одрживих прихода за финансирање здравствене заштите   планира смањење дефицита у установама односно измиривање  обавеза. Осигурање одрживих прихода за финансирање здравствене заштите зависи од више субјеката и вјерујемо да ће се то постићи реализацијом пројекта у наредних неколико година.

 

С поштовањем,                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                                                          Драган Богданић, др мед.

 

 

25.04.2017
Сазив: 
9