Народни посланик Новак Мотика Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Новак Мотика, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

До када ће се толерисати бахато понашање  чланова Комисије за лиценцирање студијских програма, а који долазе са Универзитета у Бањалуци?

Да ли је неко у Министарству правио анализу колико су дали негативних оцјена или вршили опструкција када је у питању лиценцирње студијских програма Универзитета у Источном Сарајеву, јер у њима не виде могућност сарадње, већ само конкуренцију и сада неке од формираних  комисија имају задатак да дају негативно мишљење својим колегама на Универзитету у Источном Сарајеву, без обзира што су ови у протеклом периоду  били коректни код лиценцирања студијских програма  на факултетима у Бањалуци?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-308/17

Дана: 27.06.2017. године

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                             

Предмет: Одговор на посланичко питање

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), достављамо вам одговор на посланичко питање које је поставио народни посланик Новак Мотика, Клуб посланика СДС–СРС РС, на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 13. јуна 2017. године, а постављено је сљедеће питање:

„До када ће се толерисати бахато понашање чланова Комисије за лиценцирање студијских програма, а који долазе са Универзитета у Бањалуци? Да ли је неко у Министарству правио анализу колико су дали негативних оцјена или вршили опструкција када је у питању лиценцирање студијских програма Универзитета у Источном Сарајеву, јер у њима не виде могућност сарадње, већ само конкуренцију и сада неке од формираних комисија имају задатак да дају негативно мишљење својим колегама на Универзитету у Источном Сарајеву, без обзира што су ови у протеклом периоду били коректни код лиценцирања студијских програма на факултетима у Бањалуци?“

Одговор:

У складу са условима који су прописани Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/11 и 51/11), Универзитет у Источком Сарајеву је до 31.12.2016. године поднио захтјеве за лиценцирање 14 студијских програма за академску 2017/2018. годину. Министарство је дужно затражити мишљење о Елаборату о оправданости извођења студијског програма од Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета и надлежног министарства или других организација, надлежних за област за коју се лиценцира студијски програм. Након прибављених мишљења министар може формирати комисију за лиценцирање студијског програма или донијети рјешење о одбијању захтјева. Чланови комисије за лиценцирање појединог студијског програма именују се са листе домаћих и међународних експерата коју утврђује Савјет.

Преглед тренутног статуса за 14 студијских програма за које је поднијет захтјев за лиценцирање:

- 9 је позитивних Извјештаја Комисија за лиценцирање, дакле лиценцирано је 9 студијских програма;

- 3 студијска програма су у фази провјере испуњености услова од стране Комисија за лиценцирање, а коначни Извјештаји Комисија очекују се до средине мјесеца јула;

- 1 студијски програм добио је рјешење о одбијању захтјева, на основу мишљења Савјета и ресорног тијела. У овом случају, није ни дошло до формирања Комисије за лиценцирање;

- 1 студијски програм још увијек чека мишљење ресорног тијела, да би се могло наставити са Законом предвиђеном процедуром лиценцирања, односно формирања Комисије за лиценцирање или одбијања захтјева.

Сходно наведеном, не можемо закључити да постоји било каква опструкција од стране чланова Комисија за лиценцирање. Такође, истичемо да Министарство просвјете и културе није добило никакве формалне или неформалне притужбе од стране Универзитета у Источном Сарајеву на рад Комисија за лиценцирање чији су чланови професори са Универзитета у Бањој Луци.

 

 

               МИНИСТАР

      др Дане Малешевић

 

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9