Народни посланик Новак Мотика Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Новак Мотика, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Може ли имовина Робних резерви  Републике Српске прећи у власништво БиХ, обзиром да је у ово јавно предузеће  уведен стечај?

Молим одговор у писменој форми.

ОДГОВОР:

Број: 14-08/1-011-376/17

Дана: 15.08.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

На основу Вашег акта запримљеног у Министарству трговине и туризма дана 25.07.2017. године и постављеног посланичког питања од стране народног посланика Новака Мотике из Клуба посланика СДС-СРС РС на Двадесетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18., 19. и 20. јула 2017. године а које гласи: ,,Може ли имовина Робних резерви Републике Српске прећи у власништво БиХ, обзиром да је у ово јавно предузеће уведен стечај?“ а на основу информација којима располажемо, достављамо сљедећи:

ОДГОВОР

Рјешењем Окружног привредног суда у Бањој Луци од 12.07.2017. године над  ЈП ,,Робне резерве Републике Српске,, а.д. Бања Лука уведен је стечајни поступак те је исто престало са функционисањем.

Закон о интервентним набавкама је усвојила Народна скупштина Републике Српске на својој редовној 20. сједници од 18. јула и исти је објављен у  Службеном гласнику Републике Српске број 74/17. Овај закон је ступио на снагу и примјењује се од 15.08.2017.године и истим је стављен ван снаге Закон о робним резервама ( ,,Службени гласник Републике Српске,, број 109/11).

Што се тиче имовине ЈП ,,Робне резерве Републике Српске,, а.д. Бања Лука, у складу са одредбама Закона о стечајном поступку (,,Службени гласник Републике Српске,, број 16/16), потраживања повјерилаца ће се намиривати сходно одредбама овог закона.

 

 

Достављено:                                                                               М И Н И С Т А Р                                                                                  

1. Наслову                                                                   

2. а/а                                                                                    Др Предраг Глухаковић

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

18.07.2017
Сазив: 
9