Народни посланик Огњен Жмирић Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Огњен Жмирић, Клуб посланика СНСД, поставио је на Деветој сједници одржаној 20. фебруара 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ           

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Клубу посланик СНСД се обратило Удружење родитеља пријевремено рођене дјеце „Мрвице“. Након тога, уприличен је састанак у Минстарству рада и борачко – инвалидске заштите на ком су били присутни: министар са сарадницима, представник Клуба СНСД и представници Удружења „Мрвице“.

               Шта је Министарство урадило по питањима Удружења?

ОДГОВОР:

Број: 16-04/1-011-4/2020

Датум: 26.02.2020. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Огњен Жмирић, Клуб посланика СНСД, на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 20. фебруара 2020. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 

„Клубу посланика СНСД се обратило Удружење родитеља пријевремено рођене дјеце „Мрвице“. Након тога уприличен је састанак у Министарсту рада и борачко-инвалидске заштите на ком су били присутни: Министар са сарадницима, представник Клуба СНСД и представници удружења „Мрвице“.

Шта је министарство урадило по питању Удружења?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 263 и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), а након разматрања захтјева Удружења родитеља пријевремено рођене дјеце „Мрвице“, дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

 

Одредбом члана 107. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16 и 66/18), прописано је да за вријеме трудноће, порођаја и његе дјетета жена има право на породиљско одсуство у трајању од годину дана непрекидно, а за близанце и свако треће и наредно дијете у трајању од 18 мјесеци непрекидно. Ставом 2. овог члана прописано је да на основу захтјева жене и препоруке овлашћеног доктора медицине, жена може почети са коришћењем породиљског одсуства 28 дана прије дана порођаја.

Имајући у виду захтјев удружења „Мрвице“ у вези са продужавањем трајања породиљског одсуства за мајку пријевремено рођеног дјетета, чланови радне групе испред Министарства рада и борачко-инвалидске заштите су на сједници радне групе за израду Закона о измјенама и допунама Закона о раду, одрaжане дана 22.12.2019. године, презентовали наведене захтјеве са приједлогом да се изврше потребне измјене и допуне одговарајућих одредби Закона о раду.

Приједлог је једногласно подржан од свих социјалних партнера и биће уврштен у радни текст измјена и допуна Закона о раду.

 

 

М И Н И С Т А Р

Душко Милуновић

20.02.2020

Име посланика:

Сазив: 
10