Народни посланик Огњен Куљић Министарству рада и борачко - инвалиодске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Огњен Куљић, Клуб посланика СП, поставио је на Трећој редовној сједници, 8. јуна 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

            Да ли је могуће вратити потрагу за несталим лицима на ниво Републике Српске, укључити академску заједницу и експерте у анализи случаја како би помогли у процесу тражења несталих? Да ли је могуће питање несталих прогласити као питање од виталног националног интереса?

            Чињеница је да од када је надлежност пренесена на институт за нестала лица процес је додатно успорен. Неопходно је преузети све неопходне мјере како би вратили вјеру породицама несталих у истинску бригу о њиховим несталим, односно нашим страдалим који оволико година чекају право на сопствену смрт и достојанствену сахрану. Данас се тражи преко 1.600 особа српске националности.

ОДГОВОР:

Број:08.040/052-4959/23

Датум: 10.07.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Огњен Куљић, Клуб посланика СП, поставио је на Трећој редовној сједници Народне скупштине од 08. јуна 2023. године, посланичко питање које гласи:

„Да ли је могуће вратити потрагу за несталим лицима на ниво Републике Српске, укључити академску заједницу и експерте у анализи случаја како би помогли у процесу тражења несталих? Да ли је могуће питање несталих прогласити као питање од виталног националоног интереса? Чињеница је да од када је надлежност пренесена на Институт за нестала лица процес додатно успорен. Неопходно је преузети све неопходне мјере како би вратили вјеру породицама несталих у истинску бригу о њиховим несталим, односно нашим страдалим који оволико година чекају право на сопствену смрт и достојанствену сахрану. Данасе се тражи преко 1.600 особа српске националности.“     

               У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Народни посланик Огњен Куљић упутио је посланичко питање Министарству рада и борачко инвалидске заштите, а везано за тражење несталих лица српске националности као и рад Института за нестала лица. С обзиром да се ради о надлежности Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, посланичко питање достављено је Министарству правде ради сачињавања одговора.

У том смислу достављамо одговор на посланичко питање којег је сачинио Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.

С  поштовањем,

 

ДОСТАВИТИ:                                                         

  1. Наслову                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     

 

А р х и в а                                                                                                      Милош Букејловић

 

 

НАПОМЕНА: Допис у прилогу доступан у Служби НС РС.

 

 

 

 

08.06.2023

Име посланика:

Сазив: 
11