Народни посланик Перица Бундало Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Перица Бундало, Клуб посланика ПДП, поставио је на Шестој сједници одржаној 9. октобра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

 

                Идејно рјешење за изградњу Меморијалног центра у Спомен подручју Доња Градина Народна скупштина Републике Српске је усвојила у мају 2018. године. Од тада је прошло скоро годину и по дана.

                Када ће се коначно прићи изради главног пројекта и изградњи Меморијалног центра у Доњој Градини?

 

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-484/19

Датум: 20. новембар 2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Перица Бундало, Клуба посланик ПДП-а, на 6. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 9. октобра 2019. године, поставио је сљедеће питање:

„Идејно рјешење за изградњу Меморијалног центра у Спомен подручју Доња градина Народна скупштина Републике Српске је усвојила у мају 2018. године. Од тада је прошло скоро годину и по дана.

Када ће се коначно прићи изради главног пројекта и изградњи Меморијалног центра У Доњој Градини?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

 

У складу са Планом рада Министарства просвјете и културе у 2018 години, а у сарадњи са ЈУ „Спомен подручје Доња Градина“, успјешно је проведена процедура јавне набавке путем Конкурса за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина. Народна скупштина Републике Српске је, на сједници одржаној 16. маја 2018. године, донијела Закључак о усвајању информације о спроведеној процедури, чиме је успјешно завршен поступак избора најбољег понуђача, односно најбоље понуде за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина.

Након тога, ЈУ „Спомен подручје Доња Градина“ је приступила припреми техничке документације која је неопходна како би се приступило рaсписивању кoнкурсa за израду главног пројекта. У периоду од јуна 2018. године интензивно се ради на припреми документације за добијање локацијских услова који су коначно и добијени у априлу мјесецу ове године, а обухватили су урбанистичко-техничке услове са свим припадајућим мишљењима, сагласностима комуналних предузећа, као и израду елабората за експропријацију земљишта неопходног за изградњу.

 

 

 

 

 

Будући да је изградња Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина од националаног интереса за српски народ, став Рeпублике Српске и Републике Србиjе јесте да се, кроз заједнички пројекат, нa пoдручjу Дoњe Грaдинe изгради нajвeћи зajeднички спoмeник и мeмoриjaлни кoмплeкс пoсвeћeн жртвaмa кoнцeнтрaциoнoг лoгoрa Jaсeнoвaц.

Влада Републике Српске и Влада Републике Србије су, на заједничкој сједници одржаној 28. фебруара 2019. године, усвојиле Закључак о финансијској сарадњи и заједничкој подршци за провођење пројеката. На наведеној сједници договорено је да се нa пoдручjу Дoњe Грaдинe изгради нajвeћи зajeднички спoмeник и мeмoриjaлни кoмплeкс пoсвeћeн жртвaмa кoнцeнтрaциoнoг лoгoрa Jaсeнoвaц, у чиjу ћe изгрaдњу Република Србиja улoжити 75, a Република Српска 25 одсто потребних средстава.

Упоредо са горе наведеним активностима, у току је припрема спецификације-пројектног задатка, што је један од услова за расписивање конкурса за израду главног пројекта.

 

 

               

С поштовањем,

 

Достављено:

  1. Наслову,                                                                                  МИНИСТАР                                                                                                                               
  2. У архиву.                                                                            Наталија Тривић, мр

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019

Име посланика:

Сазив: 
10