Народни посланик Перица Бундало Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Перица Бундало, Клуб посланика ПДП поставио је на Десетој сједници одржаној 15. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               На 8-ој сједници НС РС, 8.12.2015. године, поставио сам вашем Министарству питање у вези изградње локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Козарска Дубица, а на терет средстава републичког Буџета.

               Ваш одговор од 31.12.2015. године је непотпун или сте свјесно избјегли да на њега у цјелости одговорите.

               Поново Вас подсјећам:

               Агенције су објавиле 30.11./ 1.12.2015. године да су на подручју општине Козарска Дубица асфалтирани путеви у селима Мурати, Дрљићи, а затим и Јасење, и више улица у Мјесној заједници Кнежица, у дужини већој од 5 километара, све у другој половини 2015. године. Такође је објављено да је новац за асфалтирање обезбијеђен из републичког Буџета, а радове је изводило предузеће које за рачун ЈП ''Путеви'' одржава регионалне и магистралне путеве на том подручју.

               Ради се о локалним и категорисаним путевима за чију је изградњу искључиво надлежна општина. За наведене радове не постоје пројекти, нити грађевинска дозвола, није проведен поступак јавне набавке, општина ове радове није предвидјела својим планским документима, нити буџетом за 2015. годину, а ови путеви немају третман тзв. прикључних путева.

               Потпуно је нејасно на основу чега су наведени радови извршени, ко је наручилац, ко су уговорне стране, колико ће радови коштати, ко ће их платити, да ли постоје средства у било ком од фондова-Буџета РС за овакве намјене?

               Да ли је одговор на све ово садржан у чињеници да се међу становницима овог подручја прича како је све то урадила једна политичка партија?

               Молим јасан и прецизан одговор!

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-606/16

Датум: 11.04.2016. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Перица Бундало на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15, 16. и 17. марта 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„На 8-ој сједници Народне Скупштине Републике Српске, 8.12.2016. године, поставио сам вашем министарству посланичко питање у вези изградње локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Козарска Дубица, а на терет средстава републичког буџета.

Ваш одговор од 31.12.2015. године је непотпун или сте свјесно избјегли да на њега цијелости одговорите.

Поново Вас подсјећам:

Агенције су објавиле 30.11./1.12.2015. године да су на подручју општине Козарска Дубица асфалтирани путеви у селима Мурати, Дрљићи, а затим и Јасење и више улица у Мјесној заједници Кнежица, у дужини већој од 5 километара, све у другој половини 2015. године. Такође је објављено да је новац за асфалтирање обезбијеђен из републичког буџета, а радове је изводило предузеће које за рачун ЈП „Путеви“ одржава регионалне и магистралне путеве на том подручју.

Ради се о лoкалним и некатегорисаним путевима за чију је изградњу искључиво надлежна општина. За наведене радове не постоје пројекти, нити грађевинска дозвола, није проведен поступак јавне набавке, општина ове радове није предвидјела својим планским документима, нити буџетом за 2015. годину, а ови путеви немају третман тзв. прикључних путева.

Потпуно је нејасно на основу чега су наведене радови извршени, ко је наручилац, ко су уговорне стране, колико ће радови коштати, ко ће их платити, да ли постоје средства у било ком од фондова – буџета РС за овакве намјене?

Да ли је одговор на све ово садржан у чињеници да се међу становницима овог подручја прича како је све то урадила једна политичка партија?

Молим јасан и прецизан одговор!“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука, а на основу уговора о редовном одржавању и стања коловоза на магистралном путу М-14, дионица број 155 Козарска Дубица 1-Козарска Дубица 2, стационажа од km 0+600 до km 2+718, те на дионици број 156 Козарска Дубица 2-Драксенић, стационажа од km 0+000 до km 0+242 укупне дужине l=2.360 m, Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука дало је налог за санацију недостатака. Вриједност радова је исносила 475.847,07 КМ.

Поред тога Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука је на основу достављеног предрачуна извршило асфалтирање прикључног пута у дужини од 700 m и вриједност наведених радова је износила 183.616,14 КМ.

Средства за наведене радове обезбијеђена су у оквиру планираних средстава редовног одржавања јавног предузећа.

Када су у питању радови које наводите у свом питању Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука немају сазнања о истим, нити имају било какве уговоре и предрачуне.

 

С поштовањем,                  

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2016
Сазив: 
9