Народни посланик Перица Бундало Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Перица Бундало, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Просторним планом Републике Српске од 2007. године, а и његовим измјенама од фебруара 2015. године, између осталог, предвиђена је изградња брзог пута Приједор-Козарска Дубица-Доња Градина. Тачна формулација у Простореном плану гласи: почетак и завршетак изградње овог пута до 2025. Године. Као што знате, Просторни план је технички Устав и предвиђа највишу обавезу за све органе који су дужни по њему да поступају.

Да ли су Министарство или јавна предузећа у ресору соабраћаја, предузели било какве радње на реализацији овог пројекта?

Осам година је веома кратак период и крајње вријеме је да се крене макар и са почетним активностима типа студије изводљивости, планирања трасе, и томе слично, поговото јер ово не тражи значјана финансијска издвајања.

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-324/17

Датум: 28.02.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Перица Бундало на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07, 08. и 09. фебруара 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Просторним планом Републике Српске од 2007. године, а и његовим измјенама од фебруара 2015. године, између осталог, предвиђена је изградња брзог пута Приједор – Козарска Дубица – Доња Градина. Тачна формулација у Просторном плану гласи: почетак и завршетак овог пута до 2025. године. Као што знате, Просторни план је технички Устав и предвиђа највишу обавезу за све органе који су дужни по њему да поступају.

Да ли су Министарство или јавна предузећа у ресору саобраћаја, предузели било какве радње на реализацији овог пројекта?

Осам година је веома кратак период и крајње вријеме је да се крене макар и са почетним активностима типа студије изводљивости, планирања трасе, и томе слично, поготово јер ово не тражи значајна финансијска издвајања.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ доо Бања Лука, у чијој надлежности су аутопутеви и брзи путеви је, у складу са динамиком дефинисаном у Просторном плану Републике Српске до 2025. године подузело потребне активности. Наиме, израђена је студијска документација за аутопут Бањалука-Приједор-Нови Град (2016. годинe), што је обавеза према Просторном плану Републике Српске до 2018. године, а брзи пут Приједор – Козарска Дубица се везује на аутопут Бањалука – Приједор и Просторним планом је предвиђена израда студијске и техничке документације, као и изградња брзог пута у периоду 2018-2025. године. Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ доо Бања Лука је планирало израду Студије изводљивости за брзи пут Приједор – Козарска Дубица – Доња Градина у току 2017/2018. године.

 

С поштовањем,                  

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9