Народни посланик Перица Бундало Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове

Верзија за штампањеPDF верзија

 

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Перица Бундало, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 29. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

                Митрић Тихомиру и Митрић Небојши из Шипова на незаконит начин су одузете двије парцеле означене као к.ч. 35/1 површине 900 м² и к.ч. 74/4 површине 800 м², а на основу рјешења РУГИПП-а подручна јединица Шипово број: 21.54/952.1-451/13. Покренут је управни спор код надлежног суда који је донио пресуду број: 1 1 0 U 018774 16 U дана 11.5.2017. године, у корист горе наведених лица, а пресуда је правоснажна.

                Након доношења горе наведене пресуде, 26.5.2017. године РУГИПП Бања Лука је донијела Рјешење број: 21.3/952.1-237/16, којом налаже првостепеном органу, тј. подручној јединици Шипово, да у законом предвиђеном року, донесе ново рјешење, а то јесте да се изврши поновна идентификација спорних парцела на локалитету Јањске Отоке, што до данас није учињено.

                Када ће се испоштовати пресуда суда број: 1 1 0 U 018774 16 U од 11.5.2017. године, која је правоснажна, у корист Митрић Тихомира и Митрић Небојше и којом се поништава Рјешење и наложен поновни првостепени поступак, то јесте идентификација спорних парцела?

 

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 21.01/052-323/18

Датум: 10.04.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРУ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Веза: Ваш број: 02/2-631-1/18 од 30.03.2018. године

Поштовани,

На посланичко питање народног посланика Перице Бундала: '' Када ће се испоштовати Пресуда Окружног суда Бањалука бр. 11 0 U 018774 16 U од 11.5.2017. године којом је наложено поновни првостепени поступак'', дајемо следећи:

ОДГОВОР НА ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Након добијања горе наведене пресуде од подносиоца захтјева Тихомира и Небојше Митрић затражено је прецизирање захтјева поднеском од 22.08.2017. године на који је одговор достављен 28.08.2017. године, који је поново био нејасан и неопредјељен у смислу да није одређен предмет захтјева, нити је исти прецизиран, па је донесен закључак којим се захтјев Митрић Тихомира и Небојше из Нове Тополе одбацује као неуредан.

Дана 02.04.2018. године другостепени орган је поништио наведени закључак и предмет вратио на поновни поступак и одлучивање.

Због пријетњи руководиоцу ПЈ Шипово од стране Митрић Тихомира као и поступајућем вишем стручном сараднику за првостепени поступак Ћоћкало Драгану Митрић Тихомир је правоснажно оглашен одговорним и кажњен новчаном казном у Основном суду Шипово па је предмет по захтјеву ПЈ Шипово пресигниран у ПЈ Мркоњић Град гдје ће се наставити поступак.

Без обзира што се наведени поступак води пет година исти је веома тешко окончати због сталних пријетњи и непримјереног понашања Тихомира и Небојше Митрић, а још више ситуацију отежава што исти не жели поступити по упутама првостепеног органа за допуну поступка из чега произилазе овакве одлуке и одуговлачење поступка.

С поштовањем,

                                                                                                                                                   ДИРЕКТОР

                                                                                                                       Босиљка Предраговић, дипл.правник

 

 

29.03.2018

Име посланика:

Сазив: 
9