Народни посланик Радислав Дончић Инвестиоционо - развојној банци Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Радислав Дончић, самостални посланик, затражио је на Четвртој редовној сједници, 18. јула 2023. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

ОД ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНЕ БАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

  • Да ли је истина да је у мандату откад сте Ви в. д. директора ИРБРС поново успостављено одобравање зајмова, оних без финансијског посредника, само што се сада тај производ ИРБРС зове „позјамица“?
  • Да ли су позајмице нормативно уређене и гдје могу да се прочитају правила на основу којих се одобравају позајмице?
  • Зашто позајмице нису јавно доступне свим потенцијалним корисницима, већ само привилегованим корисницима?

 

Након што поставим даља питања, на која сте по Пословнику Народне скупштине Републике Српске дужни да одговорите, подсјећам Вас да је обавеза да се сваки вид позајмљивања средстава ИРБРС објави на званичном порталу ИРБРС, у Плану рада за текућу годину, као и у Извјештају о раду који се доставља Народној скупштини Републике Српске, што није случај са поменутим позајмицама.

Уколико је ИРБРС одобравала позајмице, иако оне нису нормативно уређене, те иако нису наведене на веб-сајту ИРБРС у оквиру палете понуђених свих кредитних линија које су доступне њиховим потенцијалним корисницима, дужни сте да ми одговорите на сљедећа питања:

 

  1. Коме су одобрене до сада позајмице?
  2. На основу којих правила?
  3. Износ позајмица, рок отплате и каматна стопа.
  4. Зашто се не одобравају на транспарентан начин (нема их на званичном порталу ИРБРС, у Плану рада за текућу годину, као ни у Извјештају о раду који се доставља Народној скупштини Републике Српске)?

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

                Као директна посљедица одобравања позајмица ИРБРС је доведена у ситуацију да не располаже потребним средствима за спровођење своје основне политике одобравања кредита правним и физичким лицима, па они чекају мјесецима на одобравање њихових захтјева.

                Тиме је ИРБРС у сваком погледу изгубила примарну функцију због које је и основана.

                Тако се ИРБРС до краја потврди као финансијска институција која одобрава своја средства само привилегованим, а не свим правним и физичким лицима у Републици Српској.

 

 

ОДГОВОР:

 

 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Трг јасеновачких жртава 1

78 000 Бања Лука

н/р Боран Босанчић

 

 

 

 

 

 

Бр.: 14-4-2/23

Бања Лука, 25.9.2023.

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Поштовани,

Везано за посланичко питање које је упутио народни посланик Радислав Дончић, а које је постављено у складу са чланом 246. став 1. Пословника Народне Скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), желимо да Вас информишемо о сљедећем:

Институт позајмица регулисан је Законом о привредним друштвима и његово кориштење је уобичајено у пословној пракси многих привредних друштава у Републици Српској и шире.

Позајмице су генерално одобраване и прије именовања садашњег в.д директора Инвестиционо-развојене банке Републике Српске г Дражена Врховца, тако да се ни у једном случају не ради о новом, у пословној пракси неуобичајеном финансијском инструменту. Дакле, ријеч је о краткорочној интервентној мјери Владе Републике Српске која се проводи путем ИРБРС и то само у случајевима постојања потребе за спречавањем настанка и развоја значајнијих тржишних дисбаланса те очувања стабилности привређивања у укупном привредном амбијенту Републике Српске, чему смо недавно свједочили са појавом глобалне пандемије. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је прва показала да је у служби привреде па је на терет својих средстава донијела низ мјера које су укључивале снижавање каматних стопа, мораторијум на плаћање обавеза, додатни грејс период. Резултат ове врсте помоћи је највећи број запослених у Републици Српској до сада. 

Као један од примјера одобравања позајмица издвајамо позајмице према друштвима „САВА СЕМБЕРИЈА“ д.о.о. Бијељина и „ВИТАМИНКА“ а.д. Бањалука чијим се одобрењем директно утицало на смањење негативних ефеката пандемије вируса корона, не само на пословање друштава корисника позајмица, већ и на стотине појединачних пољопривредних коопераната чије пословање и пословна егзистенција директно зависи од сарадње са наведеним друштвима.

Позајмице су даване искључиво у складу са одлукама Владе Републике Српске, односно Скупштине ИРБРС, према интерним процедурама, Политиком обезбјеђења пласмана и другим релевантним актима Банке. У вези реализације наведених одлука редовно је информисана Влада Републике Српске.

Слиједећи своје интерне процедуре и политике, ИРБРС је дјеловала у правцу заштите имовинских интереса и финансијских потраживања, истовремено омогућавајући достизање развојних потреба и приоритета Републике Српске.

Рок отплате одобрених позајмица је 12 мјесеци, уз каматне услове који одражавају кредитни бонитет корисника, квалитет понуђених инструмената обезбјеђења и општа кретања на финансијском тржишту Републике Српске. Молимо Вас да имате у виду да се ради о финансијским пласманима за које је карактеристичан висок коефицијент обрта с обзиром на њихову краткорочну природу. Ради се тек о мањем дијелу финансијског портфеља ИРБРС који је, у 2022. години, у укупним реализованим пласманима учествовао са тек нешто више од 4%.

У циљу постизања веће флексибилности и прилагодљивости према потребама и преференцијама домаће привреде и становништа, планирање кредитних пласмана ИРБРС врши се према "категоријама корисника" – кредитни пласмани правним лицима и кредитни пласмани физичким лицима, не и према појединачним финансијским производима које Банка нуди. У складу са таквом структуром прати се и реализација плана, путем периодичних извјештаја и годишњег Извјештаја о пословању ИРБРС и фондова. Сви реализовани пласмани приказани су путем извјештајних докумената ИРБРС, у склопу категорије корисника и намјене за коју су они одобравани.

Напомињемо да ИРБРС није профитно оријентисана финансијска институција, иако већ годинама послује позитивно, већ је примарна мисија ИРБРС развој Републике Српске, привредних друштава у Републици Српској, те најповољнији кредитни аранжмани на тржишту према физичким лицима.

 

С поштовањем,

 

В.д. директора:

 

Др Дражен Врховац

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2023

Име посланика:

Сазив: 
11