Народни посланик Радован Вишковић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Радован Вишковић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Моје питање, може се рећи, да је упућено Влади Републике Српске, пошто покрива најмање два министарства и тражим да ми се одговори у писаној форми.

               Ради се о томе да, и поред  законске регулативе Закона о шумама, прије свега члана 84. тог закона, који не дозвољава извоз, да кажем, дрвених трупаца ван територије  Републике Српске и Споразум који је потписан са ЈП, његов члан 9., имамо ситуацију да и даље одређени ''неодговорни'' привредни субјекти врше препродају тих трупаца и ти трупци напуштају територију Републике Српске и према Србији у предјелу Вишеграда, Чајнича и тако даље, али оно што је исто тако нешто што забрињава један већи  број трупаца одлази и на подручје Федерације БиХ  и самим тим њихов БДП се повећава у односу на нас.

ОДГОВОР 1:

Број: 12.06-011-315/17

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Радован Вишковић (Клуб посланика СНСД – Милорад Додик) на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13, 14. и 15. јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Ради се о томе да, и поред законске регулативе Закона о шумама, прије свега члана 84. тог закона, који не дозвољава извоз, да кажем, дрвених трупаца ван територије Републике Српске и Споразум који је потписан са ЈП, његов члан 9., имамо ситуацију да и даље одређени „неодговорни“ привредни субјекти врше препродају тих трупаца и ти трупци напуштају територију Републике Српске и према Србији у предјелу Вишеграда, Чајнича и тако даље, али оно што је исто тако нешто што забрињава један већи број трупаца одлази и на подручје Федерације БиХ и самим тим њихов БДП се повећава у односу на нас.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Чланом 84. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/09 и 60/13) дефинисано је да „Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да под истим тржишним условима обезбиједи неопходан минимум шумских дрвних сортимената локалним предузећима за механичку прераду дрвета са подручја са којег ти сортименти потичу, ради подстицања локалног предузетништва и подупирања развоја села и завичаја“. Према томе, поменути члан Закона о шумама не говори о  ограничењима када је у питању извоз. Такође, ни остали чланови Закона о шумама не дефинишу забрану извоза ван граница БиХ, нити ограничења када је у питању препродаја. Међутим, став Владе Републике Српске је да приоритет у снабдијевању имају домаћи дрвопрерађивачи, односно да се не дозволи извоз трупаца ван Републике Српске.

Полазећи од значаја шумарства и прераде дрвета за економију Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је организовало више састанака на којим се расправљало и тражило најбоље рјешење за боље повезивање ова два сектора. Из тих састанака произашли су одређени ставови међу којим се изричито забрањује извоз и препродаја трупаца, те предузимање мјера у смислу санкционисања препродаваца шумских дрвних сортимената (трупаца). Састанци су одржавани: у Административном центру Владе РС у Бања Луци 13.04.2017. године, у  Административном центру Владе РС у Источном Сарајеву 25.04.2017. године, у службеним просторијама ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац 26.04.2017. године и у службеним просторијама Народне скупштине Републике Српске 26.06.2017. године. Поред наведених одржавани су и тематски састанци широм Републике Српске са начелницима општина Дубица, Челинац, Соколац, Фоча, Чајниче, Пале, Хан Пијесак, Источни Стари Град, Трново,  Рогатица, Србац, као и са дрвопрерађивачима из наведених општина на којим је такође  закључивано да се извоз и препродаја дрвних сортимената мора забранити, а извозници  санкционисати.

У склопу активности забране извоза и препродаје шумских дрвних сортимената (трупаца) од Управе за индиректно опорезивање БиХ затражени су и добијени подаци о извозницима трупаца из Републике Српске на бази којег је упућен допис ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да се са истим одмах раскину уговори. У циљу прикупљања података о извозницима трупаца ресорно Министарство је у сарадњи са МУП-ом, Инспекторатом и Јавним предузећем организовало заједничку акцију на граничном прелазу Вардиште.

Приликом потписивања уговора о испоруци трупаца за другу половину 2017. године уобзирени су подаци о извозницима и са њима нису потписивани уговори.

Међутим, остаје проблем извоза трупаца из приватних шума обзиром да се ради о приватној својини. Такође, остаје проблем препродаје трупаца у Федерацију БиХ јер нема прецизних података о препродавцима. Свим средствима се покушава разоткрити ко су препродавци како би се ова негативна појава прекинула, а све у циљу развоја како дрвопрерађивачке индустрије, тако и привреде Републике Српске у цјелини.

                                                                                                     

                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

ОДГОВОР 2:

Број: 24.011/121-1-2/17                                                                      

Датум: 06.07.2017. године                                                                                 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, народни посланик Радован Вишковић

На Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржане 13, 14. и 15. Јуна 2017.године , народни посланик Радован Вишковић поставио је сљедеће посланичко питање:

Моје питање може се рећи, да је упућено Влади Републике Српске, пошто покрива најмање два министарства и тражим да ми се одговори у писаној форми.

Ради се о томе да и поред законске регулативе Закона о шумама, прије свега члана 84. тог закона, који не дозвољава извоз, да кажем, дрвених трупаца ван територије РС и Споразум који је потписан са ЈП, његов члан 9., имамо ситуацију да и даље одређени „неодговорни“ привредни субјекти врше препродају тих трупаца и ти трупци напуштају територију РС и према Србији у предјелу Вишеграда, Чајнича и тако даље, али оно што је исто тако нешто што забрињава један већи број трупаца одлази и на подручје Федерације БиХ и самим тим њихов БДП се повећава у односу на нас.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09), а у вези са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Чланом 84. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08 и 60/13, у даљем тексту: Закон) је дефинисано да је корисник шума и шумског земљишта у својини Републике Српске (ЈП „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац) дужан да под истим тржишним условима обезбједи минимум шумских дрвних сортимената локалним предузећима за механичку прераду дрвета на подручју са којег ти сортименти потичу, ради подстицања локалног предузетништва и подупирања развоја села и завичаја.

Даље је речено да неопходан минимум шумских дрвних сортимената утврђује корисник шума и шумског земљишта у својини Републике у сарадњи са представницима локалне заједнице, а у складу са сјечивом масом која се оствари на подручју предметне локалне заједнице.

У једном периоду важења овог Закона, утврђивање неопходног минимума је вршила Агенција за шуме у сарадњи са представницима локалне заједнице.

Министарство индустрије, енергетике и рударства је направило листу дрвопрерађивача по степену прераде, те их сврстала у три категорије по приоритетима и по дужини рока одгођеног плаћања (деведесет, шездесет и тридесет дана). Привредна друштва која су већински финаллни прерађивачи дрвета имају одгођени рок плаћања на деведесет дана и приоритету уговарању шумских дрвних сортимената итд.

Влада Републике Српске на 101. Сједници усвојила је „Одлуку о утврђивању критеријума и начину расподјеле шумских дрвних сортимената“ („Службени гласник Републике Српске“, број: 103/16), која је ступила на снагу 13.12.2016. године. Овом Одлуком је дефинисано да ће сви дрвопрерађивачи у Републици Српској бити бодовани по наведеном критеријуму, а снабдијевање локалних дрвопрерађивача са шумским дрвним сортиментима биће приоритетно са простора локалне заједнице у складу са производно-финансијским планом ЈПШ и у складу са бројем оставрених бодова на основу критеријума из предметне Одлуке.

 

Нити један од ових аката не дефинише забрану препродаје или извоза шумских дрвних сортимената , а исто тако ничим није изречена забрана продаје истих у Федерацију БиХ.

Чланом 9. Уговора о испоруци шумских дрвних сортимената који су закључени између ЈП „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, као продавца, и дрвопрерађивача, као купаца шумских дрвних сортимената, је дефинисано да уколико се утврди да је дрвопрерађивач извршио препродају на овакав начин набављених шумских дрвних сортимената, доћи ће до раскида уговорног односа.

Инспекције у саставу Репубичке управе за инспекцијске послове, нису надлежне за контролу начина бодовања и броја остварених бодова, а што се тиче неизвршења уговорених обавеза измеђи ЈП „Шуме Републике Српске“ и дрвопрерађивача, надлежан је суд.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                           ДИРЕКТОР

                                                                                                                                       Предраг Томић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9