Народни посланик Радован Вишковић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Радован Вишковић, Клуб посланика СНСД поставио је на Деветнаестој сједнице, 4. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Овим путем тражим да ми доставите информацију о броју нотара у Бањој Луци, те о висини њихових просјечних мјесечних примања.

ОДГОВОР:

Број: 08.021/052-5279/17

Датум: 28.07.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Радован Вишковић, Клуб посланика СНСД на наставку Дванаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном 4., 5. и 6. јула 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Овим путем тражим да ми доставите информацију о броју нотара у Бањој Луци, те о висини њихових просјечних мјесечних примања.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Рењпублике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

У службеном сједишту Бања Лука нотарску службу тренутно обавља 13 нотара. У вези са питањем о висини њихових просјечних мјесечних примања, обавјештавамо Вас да нотари овом Министарству достављају годишње Извјештаје о службеној дјелатности са финансијским показатељима у којима није изражен тражени податак о просјечном мјесечном примању. Међутим, у наведеним извјештајима изражени су подаци о укупно наплаћеном годишњем приходу од услуга (без ПДВ.а), које приказујемо у табели испод.

Нотари

Укупанo наплаћен приход од услуга (без ПДВ-а) за 2016. год.

Укупанo наплаћен приход од услуга (без ПДВ-а) за 2015. год.

Укупанo наплаћен приход од услуга (без ПДВ-а) за 2014. год.

Укупанo наплаћен приход од услуга (без ПДВ-а) за 2013. год.

Укупанo наплаћен приход од услуга (без ПДВ-а) за 2012. год.

Укупанo наплаћен приход од услуга (без ПДВ-а) за 2011. год.

1.Баштинац Стево

314.128,00 KM

292.700,00 KM

 

257.471,00 KM

 

232.567,00

КМ

 

254.202,00

KM

 

205.577,00 KM

 

2.Билбија Недељка

158.025,67 KM

 

133.179,88

KM

 

147.894,00 KM

 

159.144,50

КМ

 

146.899,50

KM

 

181.787,63

KM

 

3.Делић Миленко

326.571,00 KM

288.371,00 KM

 

275.603,00 KM

 

336.636.,00

КМ

 

368.707,00

KM

 

407.650,00

KM

 

4.Гердијан Гордана

442.738,00 KM

311.723,00 KM

324.106,00 KM

359.638,00 КМ

421.831,00

KM

475.441,00

KM

 

 

5.Голић Горан

503.729,00 KM        

502,263,00 KM

460.561,00 KM

489.968,00 КМ

484.741,28

KM

426.507,00

KM

6.Гвозден Слободанкa

193.140,00 KM

171.553,00 KM

155.210,00 KM

192.404,00

KM

187.344,00

KM

166.118,00

KM

7.Ивелић Слада

283.657,00 KM

275.477,00 KM

212.662,00 KM

221.199,00

KM

253.683,00

KM

270.323,00

KM

8.Мацановић Љепосава

174.632,00 KM

209.833,00 KM

243.435,00 KM

254.019,00

KM

307.264,35

KM

333.242,00

KM

9.Малешевић Зоран

249.044,00 KM

270.890,00 KM

178.269,00 KM

164.152,00

KM

201.259,00

KM

175.090,00

KM

10.Марић Биљана

193.383,70 KM        

192,380,00 KM

133,260,00 KM

120.903,00

KM

125.462,09

KM

148.831,00

KM

11.Родић Мара

208.226,00 KM

142.014,00 KM

122,273,50 KM

131.163,00

KM

146.288,00

KM

129.876,44

KM

12.Ступар Даница

225,056,00 KM        

185.410,00 KM

176.607,00 KM

212.368,00

КМ

269.735,00

KM

356.203,27

KM

13.Шубарић Милан

183.830,00 KM        

173.520,00 KM

123.216,00 KM

169.106,07

KM

180.409,00

KM

234.460,00

KM

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 Антон Касиповић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07.2017
Сазив: 
9