Народни посланик Радован Вуковић Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Радован Вуковић, Клуб посланика СНСД, поставио је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Докле је стигло, шта се урадило, с обзиром да на територији Билеће налазе се углавном главни објекти  везано за ту електрану и тунел један и други и трећи  и компензациони базени  и канали и машинска зграда, па онда преко Билећког језера све је то увезано, да нам, господине Ђокићу, једну писмену информацију дате имам осјећај да   и грађанство није довољно упознато, па и општинска администрација, не знам  баш колико је упозната  са овим свим, да нам једну писану информацију  од почетка колико је утрошено, како иде са тендером, колико је радова завршено, кад би евентуално могло да се пусти у мрежу и све што је евентуално  могуће што ви у овом тренутку  знате везано за ово.

 

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-63-3/19

Датум: 25.02.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               

                Народни посланик Радован Вуковић (Клуб посланика СНСД) на 2. сједници, одржаној 29., 30. и 31. јануара 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

               

Докле је стигло, шта се урадило, с обзиром да на територији Билеће налазе се углавном главни објекти везано за ту електрану и тунел један и други и трећи и компензациони базени и канали и машинска зграда, па онда преко Билећког језера све је то увезано, да нам, господине Ђокићу, једну писмену информацију дате имам осјећај да и грађанство није довољно упознато, па и општинска администрација, не знам баш колико је упозната са овим свим, да нам једну писану информацију од почетка колико је утрошено, како иде са тендером, колико је радова завршено, кад би евентуално могло да се пусти у мрежу и све што је евентуално могуће што ви у овом тренутку знате везано за ово.“

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

               

Министарство енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир обим и аспекте постављеног посланичког питања, затражило комплетну информацију о истом од стране сљедећих привредних друштава: Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње (акт број 05.05/011-63-1/19 од 11.02.2019. године).

Добијени одговор у вези изведених радова, утрошених средстава и евентуалног пуштања у погон ХЕ Дабар, Вам достављамо у цјелости.

 

                                                                                                    МИНИСТАР

                                                                                                   Петар Ђокић

ОДГОВОР ХИДРОЕЛЕКТРАНА ДАБАР (ПРЕПИС)

Број: 139-1/19

Датум: 18. 02. 2019. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

Министарство енерегетике и рударства

Трг Републике Српске бр.1, Бања Лука

Тел: 051/339-581; факс: 051/339-651

e-mail: mier@mier.vladars.net

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

Достављамо вам одговор на посланичко питање постављено на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29., 30. и 31. јануара 2019. године, постављено од стране народног посланика Радована Вуковића, Клуб посланика СНСД.

Реализација активности на изградњи ХЕ „Дабар“:

У протеклом периоду су завршени сви припремни радови:

  • Изграђени су приступни путеви у дужини од 30 км;
  • Изграђено је 33 км далеководне мреже (10/20 kV) са 6 трафостаница (10(20)/0.4 Kv, 2x1.000 kVa, чиме је обезбијеђено напајање градилишта електричном енергијом са двије стране (Берковићи и Невесиње);
  • Обезбијеђено је повезивање градилишта оптичким каблом;
  • Изграђен је систем за снабдијевање водом градилишта и локалног становништва који укључује доводни и дистрибутивни цјевовод у дужини од 33 км, водозахват бунарског типа за снабдијевање са пумпном станицом капацитета 2x25 I/s опремљеном са хлониратором, резервоар капацитета 500 м³.

На пројекту „Изградња доводног тунела, улазне грађевине и приступних тунела ХЕ Дабар и извођења истраживачко-пројектантских радова у току изградње“, који је потписан 17.03.2016. године са извођачем „Интеграл инжењеринг“ а.д. Лакташи, у току су свеобухватни радови на ископу главног тунела. До сада је укупно ископано 5,5 километара главног тунела и приступни тунели у дужини 800 м.

Укупно утрошена средства на реализацији досадашњих активности, која поред средстава издвојених за горе назначене пројекте укључују и средства издвојена за експропријацију земљишта за изградњу хидроелектране Дабар , су 95 милиона КМ.

Хидроелектрана Дабар је 17. јануара 2019. године расписала Јавни позив за учешће у поступку такмичарског дијалога за финансирање и изградњу преосталих објеката ХЕ Дабар.

Уговор о изградњи ће бити базиран на моделу ЕПЦ+Ф (Енг. „Engineering, Procurement, Construction and Financing“) уз јасно дефинисане обавезе потписница уговора.

Рок за достављање захтјева за учешће у предквалификацији у поступку такмичарског дијалога је 01.03.2019. године.

Предвиђено вријеме изградње свих објеката ХЕ Дабар је максимално 4 године.

Народном посланику, као и руководству општине Билећа и свим заинтересованим грађанима свакодневно стојимо на располагању за све информације у вези са изградњом хидроелектране Дабар.

С поштовањем,

 

                                                                                        „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње

                                                                                                 В.д. Директора:

                                                                                    Жељко Зубац, дипл.инж.геол.

                                                                                                (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10